PORAŻENNY co to jest
Leczenie Zez porażenny u okulisty. Czym jest: jednego z nerwów czaszkowych unerwiających któryś z.

Czy przydatne?

Definicja Zez porażenny

Co to znaczy: (strabismus paraliticus) - zez będący efektem porażenia jednego z nerwów czaszkowych unerwiających któryś z sześciu mięśni zewnątrzgałkowych poruszających okiem. Łączy się zazwyczaj z podwójnym widzeniem i ograniczeniem ruchomości oka w kierunku działania odpowiedniego mięśnia. Odznacza się: porażenie nerwu trzeciego, porażenie nerwu bloczkowego, porażenie nerwu odwodzącego