DESENSYTYZACJA SYSTEMATYCZNA co to jest
Definicja systematyczna desensytyzacja znaczy: Josepha Wolpego (in. systematyczne odczulanie.

Czy przydatne?

Co to znaczy systematyczna desensytyzacja

Wyjaśnienie: Metoda terapeutyczna użytkowana w leczeniu zaburzeń lękowych, zaproponowana poprzez psychiatrę Josepha Wolpego (in. systematyczne odczulanie). Bazuje na uczeniu pacjenta uzyskiwania stanu emocjonalnej relaksacji i wprowadzania się w stan relaksu w obecności przedmiotu czy zjawiska wywołującego lęk. Opiera się na oczywistym założeniu, iż lęk i relaksacja, będąc zjawiskami wzajemnie przeciwstawnymi, nie mogą współwystępować - lęk usiłuje się więc wyeliminować przez zastąpienie go stanem relaksu.
Przyg.: Wojciech Imielski

Czym jest systematyczna desensytyzacja znaczenie w Słownik S .