TRADYCJI DWANAŚCIE co to jest
Definicja Dwanaście Tradycji AA znaczy: główne; wyzdrowienie każdego z nas zależy gdyż od jedności.

Czy przydatne?

Co to znaczy Dwanaście Tradycji AA

Wyjaśnienie: To są zasady organizacyjne Wspólnoty Anonimowych Alkoholików:
Nasze wspólne dobro powinno być główne; wyzdrowienie każdego z nas zależy gdyż od jedności Anonimowych Alkoholików.
Jedynym i głównym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej ekipy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.
Jedynym warunkiem przynależności do AA jest marzenie zaprzestania picia.
Każda ekipa powinna być niezależna we wszystkich kwestiach, z zastrzeżeniem tych spraw, które dotyczą innych grup albo AA jako całości.
Każda ekipa ma jeden kluczowy cel: nieść posłanie alkoholikowi, który ciągle cierpi.
Ekipa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsiębiorstwom, ażeby problemy finansowe, majątkowe albo kwestie ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.
Każda ekipa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.
Działalność we wspólnocie AA powinna zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.
Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.
Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, tak aby imię AA nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
Nasze wpływ na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu; musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.
Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
Oprac: dr nauk medycznych Bohdan T. Woronowicz
Patrz także: Centrum Konsultacyjne AKMED

Czym jest Dwanaście Tradycji AA znaczenie w Słownik D .