TREND co to jest
Definicja Trend oznacza: Tendencja zmian zjawiska w okresie. Ustala dominujący kierunek zmian.

Czy przydatne?

Co to jest Trend

Definicja Trend: Tendencja zmian zjawiska w okresie. Ustala dominujący kierunek zmian, ignorując krótkotrwałe wahania o przejściowym charakterze
Traktat Z Nicei:
Treaty of Nice). Podpisany w dniu 11 grudnia 2002r. stanowił uzgodnienie niezbędnych - z punktu widzenia przyszłego rozszerzenia UE reform instytucjonalnych, które nie zostały rozstrzygnięte w trend co to jest.
Transza:
Rata, część trend definicja.
Traktaty Rzymskie:
podpisane w dniu 25 marca 1957 roku, ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euroatom). Traktaty abyły skutkiem wielomiesięcznych negocjacji z trend co znaczy.
Trująca Pigułka:
przed wrogim przejęciem) – zapis w statucie firmy, klasyfikacja prawna albo działania zarządu firmy sprawiające, iż podmiot dążący do wrogiego przejęcia nie będzie mógł w rzeczywistości wpływać na trend słownik.
Trend Wzrostowy:
Tendencja zwiększania się w okresie wartości badanego zjawiska. Mogą one przejściowo spadać, jednak ich średni poziom etapowo się podwyższa trend znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Trend znaczenie w Słownik T .