GWARANCYJNY FUNDUSZ BANKOWY co to jest
Definicja Bankowy Fundusz Gwarancyjny oznacza: Organizacja powołana poprzez banki, której celem.

Czy przydatne?

Co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Definicja: Organizacja powołana poprzez banki, której celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności mechanizmu bankowego, a również wzrostu zaufania do banków. Fundamentalnym zadaniem BFG jest ochrona środków pieniężnych osób fizycznych i innych podmiotów, ulokowanych w formie depozytów w bankach. BFG zajmuje się także udzielaniem pomocy finansowej bankom, którym grozi niewypłacalność, a które podejmują samodzielne działania naprawcze albo dążą do połączenia z bankiem w dobrej sytuacji finansowej, a również analizą sytuacji w sektorze bankowym zorientowaną na podejmowanie inicjatyw zwiększających jego stabilność. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest finansowany ze składek wnoszonych poprzez banki, gdzie depozyty są objęte gwarancjami Funduszu. Składki są proporcjonalne do wielkości aktywów banków. Niektóre banki działające na terenie Polski są objęte gwarancjami Funduszu – listę banków, które są nimi objęte można znaleźć na jego stronach internetowych. Od 28 listopada 2008, BFG gwarantuje w 100% środki do 50 000 Euro. Gwarancjami objęta jest całość środków zebranych w banku poprzez daną osobę, liczba posiadanych poprzez nią rachunków bankowych jest bez znaczenia – w przypadku konieczności skorzystania z interwencji BFG depozyty na wszystkich rachunkach są sumowane. Ochronie BFG nie podlegają depozyty skarbu państwa, instytucji finansowych, podmiotów, które nie są uprawnione do wykonywania uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat i depozytów zarządu banku i jego głównych akcjonariuszy

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny znaczenie w Słownik B .