WZROSTOWY TREND co to jest
Definicja Trend wzrostowy oznacza: Tendencja zwiększania się w okresie wartości badanego zjawiska.

Czy przydatne?

Co to jest Trend wzrostowy

Definicja Trend wzrostowy: Tendencja zwiększania się w okresie wartości badanego zjawiska. Mogą one przejściowo spadać, jednak ich średni poziom etapowo się podwyższa
Trend Horyzontalny (Boczny):
Tendencja stabilizacji badanego zjawiska w okresie. Jego wartości mogą ulegać krótkookresowym spadkom i wzrostom, cały czas jednak wahając się wokół jednej wartości trend wzrostowy co to jest.
Termin Zapadalności:
Dzień, gdzie - odpowiednio z umową - klient winien spłacić kredyt albo inne zobowiązanie finansowe trend wzrostowy definicja.
Trend:
Tendencja zmian zjawiska w okresie. Ustala dominujący kierunek zmian, ignorując krótkotrwałe wahania o przejściowym charakterze trend wzrostowy co znaczy.
Traktat Z Maastricht:
Treaty of Maastricht). Traktat o UE podpisany w lutym 1992 r. Wszedł w życie w listopadzie 1993 r. Traktat ustanawiał Unię Europejską i zakładał etapowe wprowadzanie w życie jednolitej polityk trend wzrostowy słownik.
Transfery:
Wszelakie płatności nie związane ze sprzedażą/zakupem towarów, usług albo czynników produkcji, ani z powstaniem należności/zobowiązania finansowego. Przykładem transferu jest wypłata zasiłk trend wzrostowy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Trend wzrostowy znaczenie w Słownik T .