ZYSKI REINWESTOWANE co to jest
Definicja Reinwestowane zyski oznacza: Część zysków, które nie są wypłacane właścicielom.

Czy przydatne?

Co to jest Reinwestowane zyski

Definicja Reinwestowane zyski: Część zysków, które nie są wypłacane właścicielom (udziałowcom) spółki w formie dywidendy, lecz są używane do sfinansowania inwestycji podejmowanych poprzez spółekę
Co to jest RTX:
Porównanie największej kapitalizacji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Moskwie; został skonstruowany i jest wyliczany poprzez Austriacką Giełdę Papierów Wartościowych, należy do rodziny indeksów reinwestowane zyski co to jest.
Definicja Rada Unii Europejskiej:
Dlaczego Council of the European Union). Główny organ decydujący UE złożony z przedstawicieli państw członkowskich na szczeblu ministerialnym; do jej kompetencji należy koordynacja ogólnej polityki reinwestowane zyski definicja.
Co znaczy Repo:
Jak lepiej angielskiego: repurchase agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując je jednocześnie do odkupienia tych reinwestowane zyski co znaczy.
Słownik ROZWÓJ REGIONALNY:
Kiedy to postęp gospodarczy regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie równomierny poziom rozwoju różnych regio reinwestowane zyski słownik.
Znaczenie Rachunek Wyników:
Od czego zależy zobacz: rachunek zysków i strat reinwestowane zyski znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Reinwestowane zyski znaczenie w Słownik R .