KREDYTY co to jest
Definicja KREDYTY oznacza: Kredyty to aktywa finansowe posiadane poprzez bank, który pożyczył.

Czy przydatne?

Co to jest KREDYTY

Definicja KREDYTY: Kredyty to aktywa finansowe posiadane poprzez bank, który pożyczył pieniądze innym podmiotom. Kredyt jest przeciwieństwem depozytu. Kredytów udzielają głównie banki komercyjne, które pośredniczą między oszczędzającymi (a więc tymi, którzy mają nadmiar pieniędzy i są skłonni ich część zaoszczędzić), a tymi, którzy potrzebują w danym momencie kapitału (zwykle ponieważ potrzebują więcej pieniędzy niż posiadają), gdyż na przykład budują nowe zakłady pracy, modernizują istniejące już fabryki (kredyt inwestycyjny) albo szukają środków na pokrycie bieżących kosztów, takich jak na przykład zaopatrzenie, sprzedaż, świadczenie usług, wypłata wynagrodzeń, wyliczenia z kontrahentem (kredyt obrotowy). Kredyty umożliwiają stworzenie większości mieszkań i zakup dóbr trwałego użytku, takich jak na przykład samochody. Zakup „na raty” jest niczym innym jak zakupem na kredyt. Bez kredytów postęp współczesnych gospodarek nie abyłaby możliwy, gdyż inwestorzy i konsumenci musieliby zgromadzić środki równe kosztowi całej inwestycji lub cenie dobra trwałego użytku. To często trwałoby bardzo długo. Kredyt umożliwia zatem oderwanie w okresie konsumpcji i inwestycji od posiadanych środków. Poziom kredytu w gospodarce, mierzony jego relacją do PKB, rośnie zwykle wraz ze wzrostem produkcji. Na poziom kredytów w gospodarce oddziałują stopy procentowe, a więc wydatek, który ponosi podmiot zaciągający kredyt, i zasady przyznawania kredytów (na przykład zabezpieczenie zwrotu kredytu, którego może się domagać bank). Nadmierny przyrost kredytu, kiedy stopy procentowe są niskie, może abyć niebezpieczny dla gospodarki, jeżeli banki nie przestrzegają mierników ostrożności ustalanych poprzez nadzór bankowy i rozluźniają oceny ryzyka. Istnieje wtedy groźba, że część odsetek od kredytów albo samych kredytów nie będzie spłacana, gdy gospodarka wejdzie w stan recesji. W momencie recesji spółki mają niższe zyski albo ponoszą utraty, a konsumenci dysponują mniejszymi dochodami albo w ogóle tracą pracę. Te złe kredyty mogą pogorszyć sytuacją finansową banków i w krańcowej sytuacji doprowadzić do zapaści całego mechanizmu finansowego. Dlatego banki centralne starannie obserwują jak rozwija się akcja kredytowa w gospodarce i starają się nie dopuszczać do nadmiernie szybkiego wzrostu akcji kredytowej (lecz nie zawsze im się to udaje). Kredyty można kwalifikować według różnych mierników. Wykres przedstawia podział według podmiotu zaciągającego kredyt: gospodarstwa domowe (wyodrębnione kredyty walutowe to w głównej mierze kredyty hipoteczne), podmioty gospodarcze (podzielone według typów) i instytucje rządowe
KOSZTY I KORZYŚCI ZWIĄZANE Z CZŁONKOSTWEM W UE:
Członkostwo w UE wiąże się zarówno z pewnymi obowiązkami, jak i korzyściami. Obowiązki państwie członkowskiego to w pierwszej kolejności opłacanie składki do wspólnego budżetu Unii (nieco powyże kredyty co to jest.
Kredyt Płatniczy:
Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym kredyty definicja.
Kredyt Hipoteczny:
kredyt zazwyczaj używany do sfinansowania zakupu mieszkania albo budowy domu, zabezpieczony hipoteką, a więc zastawem na nieruchomości. To oznacza, że w razie odmowy spłaty kredytu bank, który go kredyty co znaczy.
Kryzys Naftowy Drugi (Drugi Szok Naftowy):
wywołany podniesieniem cen ropy naftowej poprzez państwa OPEC w 1979 r. Bezpośrednią powodem podwyżek cen była rewolucja islamska w Iranie. Efekty podwyżek cen ropy okazały się dla gospodarki kredyty słownik.
Koszty Inflacji:
ponoszone poprzez społeczeństwo na skutek inflacji, prowadzące zwykle do spadku skłonności do oszczędzania i inwestowania. Tradycyjnie wśród wydatków inflacji zmienia się wydatek menu i zdart kredyty znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest KREDYTY znaczenie w Słownik K .