POPYTU CENOWA ELASTYCZNOŚĆ co to jest
Definicja Elastyczność cenowa popytu oznacza: Zmiana wielkości popytu odpowiadając na zmianę cen.

Czy przydatne?

Co to jest Elastyczność cenowa popytu

Definicja: Zmiana wielkości popytu odpowiadając na zmianę cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany popytu i procentowej zmiany ceny dobra. Elastyczność zwykle jest ujemna (gdyż w razie większości dóbr przyrost ceny skutkuje pomniejszenie popytu). W razie elastyczności mniejszej od -1 mamy do czynienia z dobrami o popycie elastycznym, co znaczy, że popyt silnie reaguje na zmianę ceny i procentowa zmiana popytu jest większa niż wywołująca ją procentowa zmiana ceny. Jeśli elastyczność jest ujemna (nie mniejsza jednak od -1), mamy do czynienia z popytem mało elastycznym, a więc zmiana ceny nie wywołuje dużej zmiany popytu

Czym jest Elastyczność cenowa popytu znaczenie w Słownik E .