STRIPPING ASSET co to jest
Definicja Asset stripping oznacza: Sprzedaż części aktywów przejętego bądź zakupionego.

Czy przydatne?

Co to jest Asset stripping

Definicja Asset stripping: Sprzedaż części aktywów przejętego bądź zakupionego przedsiębiorstwa. Użytkowane w wypadku, gdy sprzedawane aktywa mają sumarycznie większą wartość oddzielnie niż w zebrane w całości w przedsiębiorstwie. Asset stripping pozwala na poprawę efektywności zastosowania aktywów
Aktywa Netto:
Aktywa zmniejszone o zobowiązania asset stripping co to jest.
Aport:
Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki asset stripping definicja.
ASEAN - Association Of South East Asian Nations:
gospodarcze stowarzyszenie państw południowo-wschodniego Pacyfiku, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego na terytorium i promocja pokoju i stabilności przez asset stripping co znaczy.
AAA:
umiejętności kredytowej przedsiębiorstwa albo państwie, przyznawana poprzez niezależne agencje ratingowe. AAA znaczy wysoką umiejętność kredytową, co jest równoważne z niewielkim prawdopodobieństwem asset stripping słownik.
AKTYWA FINANSOWE:
odmiennie zwane instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa finansowe mogą aby asset stripping znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Asset stripping znaczenie w Słownik A .