TRWAŁE AKTYWA co to jest
Definicja Aktywa trwałe oznacza: Składniki majątku spółki nie zaliczane do obrotowych, kontrolowane.

Czy przydatne?

Co to jest Aktywa trwałe

Definicja: Składniki majątku spółki nie zaliczane do obrotowych, kontrolowane poprzez spółekę, posiadające wiarygodnie określoną wartość, powstałe w rezultacie przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości korzyści ekonomiczne. W skład aktywów trwałych wchodzą wartości niematerialne i prawne (na przykład licencje, patenty), rzeczowe składniki trwałe (budynki, maszyny, środki transportu i tym podobne), należności i inwestycje długoterminowe, długoterminowe aktywa finansowe i długoterminowe wyliczenia międzyokresowe

Czym jest Aktywa trwałe znaczenie w Słownik A .