WODÓR co to jest
Co to znaczy WODÓR - symbol H (z łac. hydrogenium)? Słownik rozpoczynający układ okresowy. W 1661r.

Czy przydatne?

Definicja Wodór

Co to znaczy WODÓR - SYMBOL H (Z ŁAC. HYDROGENIUM): To jest najprostszy i najlżejszy pierwiastek chemiczny, rozpoczynający układ okresowy. W 1661r. R. Boyle kierując się na żelazo roztworem kwasu siarkowego dostał po raz pierwszy wodór - powietrze palne, jednak nie zainteresował się nim bliżej. W 1766r. angielski chemik H. Cavendish uważał, iż to jest czysty flogiston - hipotetyczna substancja uważana w XVII i XVIII w. za przyczynę palności. (Wg teorii "flogistonu" - opracowanej poprzez chemików niemieckich J. J. Bechera i J. E. Stahla - wszystkie ciała palne, a zwłaszcza metale, miały składać się z "ziemi" i "flogistonu", a mechanizm spalania - bazować na wydzielaniu flogistonu i uwalnianiu się "ziemi" a więc tlenku. Dopiero pod koniec XVIII w. A. Lavoisier wykazał, iż w rzeczywistości spalanie nie bazuje na utracie żadnej substancji, ale na przyłączaniu tlenu. Teoria flogistonu, aczkolwiek absolutnie błędna, przyczyniła się do rozwoju chemii.)
W 1787r. A. Lavoisier uznał wodór za pierwiastek i nadał mu jego łacińską nazwę, która znaczy "tworzący wodę". Wodór jest bezbarwnym gazem bez smaku i zapachu, znacząco lżejszym od powietrza. Jest najlżejszy ze wszystkich gazów. (temp. topnienia: - 259° C, temp. wrzenia: - 252,8° C).
Wodór jest w najwyższym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem w kosmosie. Znajduje się na Słońcu, gwiazdach i w przestrzeni kosmicznej. Z upływem czasu ulega zużyciu: młode gwiazdy zawierają go więcej niż stare. Na Ziemi występuje raczej w formie związanej: w wodzie, ropie naftowej, w związkach organicznych stanowiących budulec żywych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Wolny wodór bywa niekiedy aktualny w gazie ziemnym i gazach wulkanicznych. Występuje również w górnych warstwach atmosfery.
W niskich temperaturach jest dość bierny chemicznie. Reakcja wodoru z tlenem przebiega wybuchowo dopiero w temp. 550° C albo po zainicjowaniu iskrą elektryczną. Wytworem spalania jest woda H2O. W odpowiednich uwarunkowaniach wodór reaguje z fluorowcami, azotem, siarką i in. Z nie wszystkimi metalami - na przykład z I i II ekipy, tworzy wodorki.
W laboratoriach otrzymywany jest poprzez działanie rozcieńczonymi kwasami na metale (na przykład Zn, Fe), w przemyśle - z gazu wodnego (mieszaniny CO + H2, powstałej poprzez działanie pary wodnej na rozżarzony koks).
Wodór stosuje się jako surowiec w wielu syntezach przemysłowych, na przykład do otrzymywania amoniaku, chlorowodoru, utwardzania olejów roślinnych, w syntezie benzyny i in. Jako najlżejszy ze wszystkich gazów jest stosowany do napełniania balonów. W palnikach tlenowo-wodorowych umożliwia uzyskanie temp. do 2500° C.
Przechowuje się go i przewozi w stalowych butlach pod powiększonym ciśnieniem. Wodór stanowi źródło energii elektrycznej w ogniwach paliwowych zaopatrujących w energię statki kosmiczne, na przykład amerykańskie statki "Apollo". W przyszłości, po opanowaniu kontrolowanej syntezy jądrowej, wodór może się stać jednym z głownych źródeł energii

Czym jest Wodór znaczenie w Słownik W .