SYSTEM ODPORNOŚCIOWY co to jest
Co to znaczy UKŁAD IMMUNOLOGICZNY? Słownik mikroorganizmami, pasożytami i uczestniczy w obronie.

Czy przydatne?

Definicja System odpornościowy

Co to znaczy UKŁAD IMMUNOLOGICZNY: a więc mechanizm odpornościowy, broni nas przed mikroorganizmami, pasożytami i uczestniczy w obronie przeciwnowotworowej. Na układ odpornościowy złożona jest sporo systemów obronnych. Część z nich to systemy dokładnie odróżniające cząsteczki (molekuły) nasze od obcych, na przykład na wirusach i bakteriach. Właściwością systemów dokładnych, zwanych w immunologii swoistymi, jest ich znakomita selektywność. Systemy dokładne i mniej dokładne, zwane nieswoistymi, są ze sobą związane - uzupełniają się i wspierają wzajemnie.
Innym mechanizmem obronnym jest aktywność tak zwanych naturalnych komórek cytotoksycznych, a więc komórek NK (z angielskiego natural killers), które należą do krwinek białych. Głównymi komórkami uczestniczącymi w naszej odporności są krwinki białe. Można pośród nich wyróżnić zarówno te, które są powiązane z odpornością swoistą i są zdolne do bardzo precyzyjnego rozróżniania obcych cząsteczek, jak i te krwinki białe, które - powiązane z odpornością nieswoistą - aczkolwiek rozpoznają mniej dokładnie, to bronią nas regularnie nie mniej efektywnie. Do pierwszej ekipy należą limfocyty T i limfocyty B, do drugiej ekipy - granulocyty i monocyty zwane komórkami żernymi

Czym jest System odpornościowy znaczenie w Słownik S .