OŁÓW co to jest
Co to znaczy OŁÓW - symbol Pb (z łac. plumbum)? Słownik at. 82, m. at. 207,19 o własnościach.

Czy przydatne?

Definicja Ołów

Co to znaczy OŁÓW - SYMBOL PB (Z ŁAC. PLUMBUM): Pierwiastek chemiczny IV ekipy głównej układu okresowego, l. at. 82, m. at. 207,19 o własnościach amfoterycznych, w związkach dwu- i czterowartościowy. Główne związki ołowiu dwuwartościowego: tlenek ołowiawy PbO (glejta, masykot), wodorotlenek ołowiawy Pb(OH)2 i jego sole ołowiny (na przykład Na2PbO2), biały chlorek ołowiawy PbCl2, żółty jodek ołowiawy PbJ2, azotan ołowiawy Pb(NO3)2, siarczan ołowiawy PbSO4. Główne związki ołowiu czterowartościowego: brunatny dwutlenek PbO2, utleniacz i wywodzące się z niego ołowiany, minia. Z wodorem tworzy nietrwały wodorek o wzorze PbH4. Ołów jest szarym metalem, miękkim i łatwotopliwym: temp. wrzenia: 1740° C, temp. topnienia: 327,43° C. Ołów jest metalem ciężkim: ciężar właściwy 11,336. Na powietrzu powierzchnia ołowiu pokrywa się ochronną warstewką tlenku. W obecności tlenu nie jest odporny na działanie kwasów. Ołów i jego związki są silnie trujące.
głównym minerałem ołowiu jest galena. Do rzadziej spotykanych należą: anglezyt PbSO4, cerusyt, krokoit PbCrO4, wulfenit PbMoO4, piromorfit Pb5(PO4)3Cl i inne. Spore złoża rud ołowiu znajdują się w Meksyku, USA, w stanie Missouri i Colorado, na Kaukazie, w Górach Karamazarskich, w Zabajkale. W Polsce rudy ołowiu znajdują się w Pasie Olkusko-Bytomskim.
Metaliczny ołów otrzymuje się z rud wieloma metodami: przez utlenianie galeny do tlenku 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2. Reakcja ta przebiega w piecu płomiennym w temp. 500-600° C w obecności powietrza. Po zamknięciu dopływu powietrza praży się rudę następnie - nieutleniony siarczek reaguje z tlenkiem: PbS + 2PbO = 3Pb + 3O2. Można także redukować tlenek ołowiu tlenkiem węgla albo żelazem
Co znaczy Olejki Lotne:
Porównanie zapachowe łatwo lotne o konsystencji oleju, pozyskiwane z surowców roślinnych. Pod względem chemicznym to są mieszaniny różnych związków organicznych alifatycznych, aromatycznych terpenów, jak ołów co znaczy.
Krzyżówka Oparzenia:
Dlaczego spowodowane działaniem wysokiej temp.. Uszkadzający wpływ temp. na skórę zaczyna się przy 42 stopniach Celsjusza. Przy tej temp. już po 6 godzinach ulega martwicy naskórek, przy 55 stopniach ołów krzyżówka.
Co to jest Opryszczki:
Jak lepiej na wargach, twarzy i okolicach narządów płciowych - w miejscach przejścia skóry w błony śluzowe. Na zaczerwienionym tle powstają ekipy małych pęcherzyków zawierających przezroczystą wodnistą ciecz ołów co to jest.
Słownik Ostryż:
Kiedy odmian ostryżu. Kłącza rośliny zawierają do 5% mieszaniny żółtych barwników zwanych kurkuminoidami, pośród nich kurkuminę i dwudesmetoksykurkuminę, ponadto od 5 do 10% (w zależności od odmiany ołów słownik.
Czym jest Owady:
Od czego zależy stawonogów, najliczniejsza w gatunki jednostka systematyczna w obrębie królestwa zwierząt. Obejmuje około 800 tys. gatunków, stanowiących bardzo zwartą morfologicznie grupę. Mają segmentowane ciało ołów czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Ołów znaczenie w Słownik O .