GLIN co to jest
Co to znaczy ALUMINIUM - glin, symbol Al (z łac. aluminium)? Słownik ekipie, należący do ekipy.

Czy przydatne?

Definicja Glin

Co to znaczy ALUMINIUM - GLIN, SYMBOL AL (Z ŁAC. ALUMINIUM): Pierwiastek chemiczny w układzie okresowym położony w III ekipie, należący do ekipy głównej borowców (liczba atomowa: 13, masa atomowa 26,98154). Nazwa łacińska pochodzi od alumen - ałun, substancji znanej już w starożytności. Wolny metal dostał po raz pierwszy w 1825r. duński chemik i fizyk H. Ch. Oersted, redukując bezwodny chlorek AlCl3 amalgamatem potasowym. Użytkowaną aktualnie elektrolityczną metodę produkcji glinu opracowali w latach 1887-1888 z wyjątkiem siebie Francuz P. L. T. Heroult i Amerykanin Ch. M. Hall.
Glin jest miękkim, srebrzystobiałym metalem o temp. topnienia: 660° Celsjusza, temp. wrzenia około 2500° Celsjusza i gęstości 2,70g/cm3. Bardzo dobrze przewodzi ciepło (około 50%) i elektryczność (około 65% przewodnictwa miedzi). Naturalny pierwiastek zawiera tylko jeden izotop trwały 27Al.
W przyrodzie występuje w formie wielu minerałów, wchodzących w skład glin (stąd polska nazwa) i pospolitych skał, na przykład: ałunit KAL3[(OH)6(SO4)2], korund Al2O3, (zabarwione odmiany korundu stanowią kamienie szlachetne: rubiny, szafiry, topazy), boksyty.
Wolny glin jest dość czynny chemicznie. Na powietrzu pokrywa się pasywującą warstwą tlenków. Jest odporny na działanie stężonego kwasu azotowego, bo pod jego wpływem wytwarza na swej powierzchni pasywującą warstwę tlenku. W związkach występuje w stopniu utleniania +3, ma własności amfoteryczne. Rozpuszcza się w rozcieńczonych kwasach z utworzeniem soli glinowych zawierających jon Al3+, i w zasadach, nie mniej jednak powstają czterohydroksogliniany, na przykład 2Al + 2NaOH + 6H2O = 2Na[Al(OH)4] + 3H2. Sproszkowany glin rozpuszcza się także w roztworach soli mających odczyn zasadowy, na przykład w roztworze sody Na2CO3. Wolny metal otrzymuje się poprzez elektrolizę tlenku Al2O3 rozpuszczonego w kryolicie Na3AlF6.
Stopy glinu dzięki swej lekkości, odporności na korozję i dużej wytrzymałości mechanicznej są szeroko użytkowane jako materiał konstrukcyjny w technice i życiu codziennym. Czysty glin jest stosowany do wyrobu luster, w aluminotermii do otrzymywania trudno topliwych metali z ich tlenków (na przykład chromu, manganu, wanadu), jako składnik mieszanin ogrzewających, tak zwany termitów. Tlenek Al2O3 (korund) jest użytkowany jako materiał ścierny i do sporządzania wyrobów ogniotrwałych. Istotnymi związkami glinu są ałuny - tradycyjnie stosowane między innymi w medycynie do dezynfekcji błon śluzowych

Czym jest Glin znaczenie w Słownik G .