GLIKOZYDY co to jest
Co to znaczy GLIKOZYDY? Słownik z hydroksylowym składnikiem niecukrowym, na przykład metyloglukozyd.

Czy przydatne?

Definicja Glikozydy

Co to znaczy GLIKOZYDY: Pochodne cukrów prostych utworzone poprzez połączenie cukru z hydroksylowym składnikiem niecukrowym, na przykład metyloglukozyd powstały poprzez połączenie glukozy z alkoholem metylowym.
W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU SKŁADNIKA CUKROWEGO GLIKOZYDY DZIELI SIĘ NA:
glukozydy (glukoza),
mannozydy (mannoza),
galaktozydy (galaktoza)
i inne.
Glikozydy występują obficie w świecie roślinnym, sporo substancji naturalnych w organizmach znajduje się w formie glikozydów.
Glikozydy są przeważnie związkami krystalicznymi i bezbarwnymi, rozpuszczalnymi w wodzie, alkoholu i acetonie, trudno rozpuszczalnymi w chloroformie, eterze i benzenie. Pod wpływem kwasów łatwo hydrolizują na składniki: cukier i aglikon. W ustroju rozpad dzieje się pod działaniem swoistych enzymów.
Glikozydy są użytkowane w lecznictwie jako środki nasercowe, przeczyszczające i ściągające.
Glikozydy nasercowe bezpośrednio pobudzają pracę skurczowo-rozkurczową mięśnia sercowego.
WYSTĘPUJĄ W WIELU ROŚLINACH, Między innymi:
digitoksyna, gitalina, gitoksyna w naparstnicy purpurowej (Digitalis purpurea), i w naparstnicy wełnistej (Digitalis lanata),
adonidyna w miłku wiosennym (Adonis vernalis),
konwallamaryna w konwalii majowej (Convallaria maialis),
scillotoksyna w cebuli morskiej (Urginea maritima),
folineryna w liściach oleandra (Nerium oleander),
g-strofantyna w nasieniu Strophanthus gratus,
k-strofantyna w nasieniu Strophanthus kombe.
Cząsteczki glikozydów nasercowych są zbudowane z aglikonu o budowie steroidowej, zawierającego w pozycji 17. nienasycony pierścień laktamowy i reszty cukrowej zawierającej od 1 do 4 cząsteczek monosacharydów.
Glikozydy nasercowe pozyskiwane są wyłącznie poprzez wyodrębnianie z surowców roślinnych. Do preparatów zawierających glikozydy nasercowe należą między innymi: Acetylodigitoxinum, Digoxin, Lanacard, Lanatosid C. Użytkowane są w formie tabletek, kropli albo iniekcji. Są fundamentalnymi lekami wykorzystywanymi w niewydolności mięśnia sercowego

Czym jest Glikozydy znaczenie w Słownik G .