POKOJU PARTNERSTWO co to jest
Co to jest PARTNERSTWO DLA POKOJU. Definicja angielskiego: Partnership for Peace) - program.

Czy przydatne?

Co to jest Partnerstwo dla Pokoju

Definicja PARTNERSTWO DLA POKOJU: Partnerstwo dla Pokoju (z angielskiego: Partnership for Peace) - program współpracy NATO z krajami OBWE nie będącymi członkami sojuszu, przyjęty z inicjatywy USA na szczycie NATO w Brukseli w styczniu 1994 roku. Celem PdP jest umacnianie pokoju i bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim przez: zapewnienie przejrzystości planowania budżetów wojskowych, zagwarantowanie demokratycznej kontroli nad armią, zapewnienie umiejętności i gotowości do uczestniczenia w operacjach pokojowych ONZ, postęp wojskowych związków z NATO w celu przygotowania do podejmowania misji pokojowych, poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, osiągnięcie większej kompatybilności sił zbrojnych. NATO nie daje gwarancji bezpieczeństwa i zobowiązuje się tylko do konsultacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa uczestnika PdP. Forum koordynującym współpracę była Północnoatlantycka Porada Współpracy (North Atlantic Cooperation Council - NACC), a od 1997 roku jest nim Euroatlantycka Porada Partnerstwa (Euro-Atlantic Partnership Council - EAPC). Państwa zainteresowane uczestnictwem w PdP przedkładają Radzie NATO dokument intencyjny, określający swoje potrzeby i stanowiący podstawę do opracowania indywidualnego programu partnerstwa.PdP był kompromisem pomiędzy dążeniami krajów postkomunistycznych do przystąpienia do NATO a zastrzeżeniami Rosji wobec rozszerzenia sojuszu. Do 2009 roku w sumie do PdP przystąpiły 34 państwa, z których 10 stało się członkami sojuszu. Polska jako pierwsze kraj przedstawiła dokoument intencyjny i uzgodniła indywidualny program partnerstwa, gościła na poligonie w Biedrusku we wrzesniu 1994 roku pierwsze ćwiczenia wojskowe w ramach PdP i znalazła się w pierwszej ekipie krajów-uczestników PdP, które w marcu 1999 roku przyjęto do NATO. Uczestnicy PdP wsparli prowadzone poprzez NATO operacje na Bałkanach i w Afganistanie

Czym jest Partnerstwo dla Pokoju znaczenie w Słownik P .