NORDYCKA RADA co to jest
Co to jest RADA NORDYCKA. Definicja angielskiego: Nordic Council) - forma współpracy krajów.

Czy przydatne?

Co to jest Rada Nordycka

Definicja RADA NORDYCKA: Porada Nordycka (z angielskiego: Nordic Council) - forma współpracy krajów skandynawskich, utworzona w 1952 decyzją ministrów spraw zagranicznych Danii, Islandii, Norwegii i Szwecji, do których w 1955 roku dołączyła Finlandia. Porada jest forum konsultacyjnym parlamentów; odbywa corocznie sesje z udziałem parlamentarzystów 5 krajów i 3 terytoriów autonomicznych (Wyspy Alandzkie, Wyspy Owcze, Grenlandia) i uchwala niewiążace zalecenia dla rządów krajów członkowskich we wszystkich dziedzinach prócz polityki zagranicznej i obrony narodowej, przeważnie poruszając kwestie społeczne, rynku pracy, komunikacji. W marcu 1962 roku zawarto umowę kodyfikującą zasady współpracy, na mocy poprawek do niej z lipca 1971 roku powołano Nordycką Radę Ministrów (z angielskiego: Nordic Council of Ministers) - organ współpracy międzyrządowej, podejmujący wiążące decyzje na zasadzie jednomyślności, wyznaczający kierunki współpracy we wszystkich dziedzinach polityki wewnętrznej członków i określający budżet współpracy nordyckiej. Skutkiem działań obu instytucji jest zaawansowany poziom integracji regionalnej, obejmujący brak ograniczeń migracyjnych, wspólny rynek pracy, wzajemność świadczeń socjalnych, zbliżenie mechanizmów edukacyjnych (między innymi wzajemne uznawanie świadectw szkół wyższych), koordynacja łączności i komunikacji, działalność wspólnych instytutów naukowo-badawczych. Działalność w ramach Porady Nordyckiej nie przekreśla możliwości podejmowania integracji z innymi ugrupowaniami, stąd przystąpienie Szwecji i Finlandii do UE w 1995 roku.witryna internetowa: http://www.norden.org/początek/początek.asp
Rurociąg Nord Stream:
Stream (Północny Potok) - projekt rurociągu gazowego biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. 8 września 2005 roku rosyjski Gazprom i niemieckie spółki BASF i E.ON podpisały rada nordycka co to jest.
Rurociąg Nabucco:
rurociąg gazowy o długości ok. 3300 kilometrów, biegnący od granicy gruzińsko-tureckiej i/albo granicy irańsko-tureckiej do tureckiego Erzurum i dalej poprzez terytorium Turcji, Bułgarii, Rumunii rada nordycka definicja.
Rezolucja Vandenberga:
Vandenberga - rezolucja zgłoszona poprzez republikańskiego senatora Arthura Vandenberga i uchwalona poprzez Senat USA 11 czerwca 1948 roku, upoważniająca i zachęcająca rząd amerykański do rada nordycka co znaczy.
Represalia:
odwetowe nie będące wojną, lecz także niedozwolone poprzez prawo międzynarodowe, zastosowane odpowiadając na podobne bezprawie ze strony innego państwa. Celem represaliów jest wymuszenie stosowania rada nordycka słownik.
Rada Bałtycka:
angielskiego: Council of the Baltic States) - forma współpracy 3 krajów nadbałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii, zapoczątkowana w 1989 roku spotkaniem przewodniczących Rad Najwyższych w Poniewieżu rada nordycka znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Rada Nordycka znaczenie w Słownik R .