EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY co to jest
Definicja Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oznacza: Międzynarodowa organizacja finansowa.

Czy przydatne?

Co to jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)

Definicja: Międzynarodowa organizacja finansowa utworzona w roku 1991, powołana w celu wspierania procesu reform w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w państwach powstałych z rozpadu abyłego ZSRR, budujących gospodarkę rynkową po obaleniu komunizmu. Zadaniem EBOR jest udzielanie kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjne służące postępowi gospodarki rynkowej w takich państwach i udzielanie im pomocy doradczej. Udziałowcami EBOR są państwa UE, USA, Japonia i państwa Europy Środkowo-Wschodniej i abyłego ZSRR. Siedzibą EBOR jest Londyn

Czym jest Europejski Bank Odbudowy i znaczenie w Słownik E .