EKSPORT co to jest
Definicja EKSPORT oznacza: Eksportem tytułujemy wyprodukowane w państwie wyroby i usługi, które.

Czy przydatne?

Co to jest EKSPORT

Definicja: Eksportem tytułujemy wyprodukowane w państwie wyroby i usługi, które zostały sprzedane za granicę. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych (podziału PKB), jak z punktu widzenia bilansu płatniczego państwie. • Z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych, eksport stanowi część łącznego popytu na produkcję finalną. Eksport minimalizuje ilość dóbr, którą można podzielić w państwie. Eksport jest elementem tak zwany równania podziału PKB, a więc formuły pokazującej ostateczny podział wytworzonej w państwie produkcji i importu pomiędzy różne typy popytu. • Z punktu widzenia bilansu płatniczego państwie eksport znaczy w pierwszej kolejności dochody dewizowe, które napływają do państwie w związku ze sprzedażą towarów i usług za granicę. Dochody z eksportu towarów i usług stanowią zwykle najważniejszą część dochodów dewizowych państwie. W celach analitycznych eksport reguluje się na różne metody: • Według rodzaju dóbr: eksport towarów, eksport usług. • Według rodzaju dóbr albo gałęzi produkcji: podział według różnorodnych klasyfikacji użytkowanych w statystyce międzynarodowej (na przykład regulacja SITC, CN). • Według państw i grup państw, do których kierowany jest eksport. Tak jak w razie wszystkich wielkości rachunków narodowych, w razie eksportu rozróżniamy zmiany wartości, wolumenu (a więc wielkości realnej, po wyeliminowaniu efektów zmian cen) i deflatora, a więc poziomu przeciętnych cen eksportowanych dóbr. Komentarz: Dynamika eksportu podlega zwykle bardzo mocnym wahaniom, zwłaszcza w porównaniu ze spożyciem indywidualnym i zbiorowym. Dane polskie z 1999 roku pokazują spadek eksportu wynikający z kryzysu walutowego w Rosji

Czym jest EKSPORT znaczenie w Słownik E .