NIKOTYNA co to jest
Co to znaczy NIKOTYNA? Słownik błyskawicznie ciemniejąca na powietrzu o zapachu tytoniu.

Czy przydatne?

Definicja Nikotyna

Co to znaczy NIKOTYNA: C10H14N2, alkaloid pirydynowy, bezbarwna ciecz błyskawicznie ciemniejąca na powietrzu o zapachu tytoniu, rozpuszczalna w wodzie. Naturalna nikotyna jest lewoskrętna. Występuje w liściach i korzeniach roślin tytoniowych.
W bardzo małych ilościach pobudza układ nerwowy, w rezultacie czego wzmaga umiejętności wydzielania gruczołów i podwyższa ciśnienie krwi. W większych dawkach skutkuje paraliż układu oddechowego - dawka śmiertelna dla ludzi około 60 mg.
Nikotyna jest równie uzależniająca jak narkotyki czy alkohol. Spowodowany poprzez nikotynę mechanizm uzależnienia psychogennego i farmakogennego jest zbliżony do tego, jaki skutkuje heroina i kokaina (z badań wynika, iż nikotyna bardziej uzależnia niż kokaina, co znaczy, iż łatwiej "wyzwolić się" od nałogu zwanego kokainizmem, niż od nikotynizmu!). Alkaloid ten jest kluczowym faktorem ryzyka chorób serca i przyczynia się do stworzenia ośmiu rodzajów nowotworów: zarówno raka płuc, jak białaczki.
Nikotyna działa podobnie jak środek pobudzający porównywalny z amfetaminą. Działanie nikotyny na mózg (ośrodkowy układ nerwowy - OUN): wdychanie jej wspólnie z dymem tytoniowym pobudza komórki nerwowe już w siedem sekund po zaciągnięciu się dymem (szybciej niż po injekcji). Na działanie mózgu wpływa bardzo złożony mechanizm, składający się z powyżej 20 neuroprzekaźników. Nikotyna wpływa na uwalnianie trzech z nich:
noradrenaliny - hormonu (pochodna tyrozyny) wytwarzanego poprzez rdzeń nadnerczy i zakończenia włókien nerwowych,
serotoniny - a więc enteroaminy, 5-HT , hormonu tkankowego będącego aminą biogenną,
dopaminy.
Szczególnie oddziałuje na dopaminę, neuroprzekaźnik mózgu wpływający (podobnie jak serotonina) na samopoczucie. Nikotyna (podobnie jak alkohol) wpływa także na wydzielanie acetylocholiny i glutaminianu (soli kwasu glutaminowego).
Działanie nikotyny na autonomiczny układ nerwowy - AUN: Zarówno współczulna, jak i przywspółczulna część AUN wykorzystuje acetylocholinę jako neuroprzekaźnik. Nikotyna wobec tego może na przykład przyspieszyć pracę serca lub poprzez pobudzenie układu współczulnego, lub poprzez zahamowanie układu przywspółczulnego. Czynności niezależne od naszej woli, takie jak robota serca, oddychanie i motoryka przewodu pokarmowego są modyfikowane poprzez nikotynę w następujący sposób:
działanie na układ krążenia - powiązane jest raczej z działaniem nikotyny na układ współczulny: przyspieszenie czynności serca, częściowy skurcz naczyń, przyrost ciśnienia tętniczego krwi. Małe dawki nikotyny mogą powodować odruchową tachykardię i przyrost ciśnienia tętniczego krwi poprzez stymulację chemoreceptorów w aorcie i kłębkach szyjnych;
działanie na układ oddechowy - małe dawki nikotyny wywołują hyperpnoe, a więc przyrost głębokości i częstości oddechów. Wyższe dawki stymulują bezpośrednio ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym. Dawki śmiertelne porażają ośrodek oddechowy;
działanie na układ pokarmowy - poprzez stymulację nerwów przywspółczulnych nikotyna skutkuje przyrost aktywności ruchowej jelit. Wyższe dawki z kolei zmniejszają ich ruchliwość i napięcie.
Nikotyna działa bezpośrednio na zwoje komórek nerwowych układu sympatycznego i parasympatycznego i na połączenia neuromięśniowe. W małych dawkach ułatwia przekazywanie impulsów nerwowych, w większych - blokuje, a w bardzo sporych - paraliżuje przekazywanie impulsów. Uzależnienie od nikotyny regularnie idzie w parze z uzależnieniem od alkoholu.
Nikotyna jest trucizną równie mocną jak kwas pruski (cyjanowodór HCN - związek wodoru, węgla i azotu - z kolei nikotyna C10H14N2). Podana jednokrotnie dożylnie skutkuje zgon w konsekwencji porażenia centralnego i obwodowego układu nerwowego, raczej paraliżu mięśni oddechowych klatki piersiowej. Przyjmuje się, iż śmierć większości dorosłych osobników następuje w kilka min. po wstrzyknięciu albo doustnym podaniu jednorazowej dawki około 60 mg nikotyny. Po przeżyciu 1-4 godz. osobnik ma szansę przeżycia. Po zgonie sekcja zwłok stwierdza odmę płucną i ogólne przekrwienie płuc, obrzęk błon śluzowych ust, krtani, przełyku i żołądka, zmiany mikroskopowe w komórkach wątroby i serca i martwicę nerek.
jednakże jednokrotna dawka 60 mg uważana jest za letalną (śmiertelną), nałogowi palacze wydają się mieć powiększoną tolerancję organizmu. Doświadczenia wykazują gdyż, iż dobowa dawka około 50 mg nikotyny rozcieńczonej w wodzie pitnej nie skutkuje u "nałogowców" tragicznych następstw

Czym jest Nikotyna znaczenie w Słownik N .