RÓWNOWAŹNE ĆWICZENIA co to jest
Co to znaczy Ćwiczenia równowaźne definicja. Czym jest dostarczanie odpowiednich bodźców zmys­łowi.

Czy przydatne?

Definicja Ćwiczenia równowaźne

Co to znaczy: specyficzny rodzaj ć. ruchowych, mających na celu dostarczanie odpowiednich bodźców zmys­łowi równowagi ? układowi przedsionko­wemu ? znajdującemu się w -? uchu we­wnętrznym. Wspólnie z postępem i osiąganiem sprawności ruchowych przeciwstawiają­cych się działającej na ciało sile przyciąga­nia ziemskiego (grawitacji) rozwijają się i do­skonalą reakcje równoważne. Pobudzenie 'eceptorów wzrokowych, zmysłu równowagi

1czucia głębokiego wywołuje reakcje od-

ruchowe zabezpieczające równowagę ciała,

ustawienie głowy, ruchy gałek ocznych, od-

Dowiednie napięcie mięśni szkieletowych

3'aż czucie położenia ciała w przestrzeni.

W rozwoju dziecka zdrowego i w uspraw­

nianiu istniejących nieprawidłowości b. waż­

ne jest dostarczanie dużej ilości bodźców

wpływających na postęp reakcji równoważ­

nych. Można to uczynić w trakcie zabiegów

pielęgnacyjnych, karmienia, ubierania i

oodczas zabawy z dzieckiem na kolanach

2jżyciem piłki, wałka, równoważni, hamaka

_b poprzez wytrącanie dziecka z równowagi

. uzyskanej poprzez nie pozycji. Zapewnienie

;-zy tym bezpieczeństwa dziecku poprzez od-rowiednią -f asekurację jest główne.

'

Czym jest Ćwiczenia równowaźne znaczenie w Słownik C .