OGÓLNOKONDYCYJNE ĆWICZENIA co to jest
Co to znaczy Ćwiczenia ogólnokondycyjne definicja. Czym jest niepełnosprawnych zwięk­szenie.

Czy przydatne?

Definicja Ćwiczenia ogólnokondycyjne

Co to znaczy: mają na celu poprawę ogólnej sprawności osób zdrowych, a u niepełnosprawnych zwięk­szenie aktywności nie objętych procesem chorobowym części ciała. Ten rodzaj ć. jest przeważnie prowadzony grupowo w salach gimnastycznych albo w przystosowanych po­mieszczeniach, a w odpowiednich warun­kach atmosferycznych na świeżym powie­trzu z wykorzystaniem właściwych przybo­rów i przyrządów. Liczba osób w ekipie nie powinna przekraczać 20, a czas trwania ć.o. wynosi od 20 min dla dzieci młodszych do 45 min dla dzieci starszych i w pełni wydolnych. Ekipy dobiera się w zależności od wieku i sprawności fizycznej. U dzieci młodszych prowadzi się je przeważnie w formie zabawy. Włączenie gier z elementami współzawodni­ctwa powiększa motywację ćwiczących i dzia­ła na nich mobilizująco. Do tego rodzaju ć.o. zalicza się każdy rodzaj ruchu, począwszy od gimnastyki porannej, ć. w terenie do -> gier sportowych

Czym jest Ćwiczenia ogólnokondycyjne znaczenie w Słownik C .