NARODÓW SAMOSTANOWIENIA ZASADA co to jest
Co to jest ZASADA SAMOSTANOWIENIA NARODÓW. Definicja narodów (z angielskiego self-determination.

Czy przydatne?

Co to jest zasada samostanowienia narodów

Definicja ZASADA SAMOSTANOWIENIA NARODÓW: zasada samostanowienia narodów (z angielskiego self-determination) - podstawowa zasada prawa międzynarodowego, oznaczająca prawo każdego narodu do swobodnego decydowania o swoim losie. Ma 2 aspekty:
a) zewnętrzny - niezależne ustalenie statusu międzynarodowego narodu (na przykład utworzenie własnego państwa, pozostanie w ramach dotychczasowego państwa),
b) wewnętrzny - niezależne ustalenie statusu politycznego, gospodarczego i społecznego i korzystanie z bogactw naturalnych.Po raz pierwszy została sformułowana w Deklaracji Praw Narodów Rosji w 1917 roku i 14 punktach prezydenta USA Woodrowa Wilsona w 1918 roku. Normą prawa międzynarodowego stała się po II Wojnie Światowej, zostając zamocowaną w Karcie NZ w 1945 roku, deklaracji ONZ o przyznaniu niepodległości państwom i narodom kolonialnym w 1960 roku, paktach praw człowieka w 1966 roku i innych dokumentach międzynarodowych. Zakres zasady samostanowienia narodów jest obiektem sporów; najczęściej uznaje się, iż bezsprzecznie dotyczy narodów dominujących na danym obszarze, lecz pozostających pod panowaniem kolonialnym, z kolei nie dotyczy grup etnicznych będących mniejszościami narodowymi albo zamieszkującymi niespójny region. Uważane jest, iż ograniczeniem samostanowienia narodów jest zasada integralności terytorialnej krajów, dopóki przestrzegają one zasady równouprawnienia narodów, toteż samostanowienie narodów nie pociąga za sobą prawa do secesji grup etnicznych
Zgromadzenie Ogólne ONZ:
z angielskiego: General Assembly of the United Nations) - kluczowy organ plenarny ONZ i jedyny z głownych organów mechanizmu ONZ zapewniający równą reprezentację wszystkim krajom członkowskim zasada samostanowienia narodów co to jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest zasada samostanowienia narodów znaczenie w Słownik Z .