WYSOKI KOMARZ UCHODŹCÓW co to jest
Co to jest WYSOKI KOMISARZ ONZ DS. UCHODŹCÓW. Definicja Uchodźców (z angielskiego: The United.

Czy przydatne?

Co to jest Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców

Definicja WYSOKI KOMISARZ ONZ DS. UCHODŹCÓW: Wysoki Komisarz ONZ do spraw Uchodźców (z angielskiego: The United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) - stanowisko utworzone odpowiednio z rezolucją nr 319 (IV) przyjętą poprzez Zebranie Ogólne ONZ 3 grudnia 1949 roku; statut biura UNHCR został uchwalony rezolucją ZO ONZ nr 428 (V) z 14 grudnia 1950 roku. Zadaniem UNHCR jest zapewnianie międzynarodowej ochrony uchodźcom i poszukiwanie trwałych rozwiązań problemu uchodźców w drodze dobrowolnej ich repatriacji albo asymilacji w nowych społecznościach narodowych. Najpierw 2009 roku UNHCR zatrudniał ok. 6300 osób w powyżej 110 krajach i niósł pomoc 32,9 milionom osób. W ostatnich latach upowszchniła się praktyka powoływania sławnych osób na Ambasadorów Dobrej Woli UNHCR (na przykład jest nim amerykańska aktorka Angelina Jolie). UNHCR dostał Pokojową Nagrodę Nobla w 1954 i 1981 roku.witryna internetowa: http://www.unhcr.org/
WNP:
Niepodległych Krajów (z angielskiego: Commonwealth of Independent States - CIS) - organizacja międzyrządowa skupiające państwa poradzieckie, założona na mocy umowy podpisanej 8 grudnia 1991 roku wysoki komisarz onz ds. uchodźców co to jest.
Wyścig Zbrojeń:
angielskiego: arms race) - rywalizacja dwóch albo więcej krajów w zakresie wojskowości, polegająca na zwiększaniu ilości bądź jakości środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych w wysoki komisarz onz ds. uchodźców definicja.
WTO:
World Trade Organization - Światowa Organizacja Handlu) - organizacja międzyrządowa powstała 1 stycznia 1995 roku na mocy porozumienia podpisanego 15 kwietnia 1994 roku w Marrakeszu (Maroko) na wysoki komisarz onz ds. uchodźców co znaczy.
Wspólnota Niepodległych Państw:
Niepodległych Krajów (z angielskiego: Commonwealth of Independent States - CIS) - organizacja międzyrządowa skupiające państwa poradzieckie, założona na mocy umowy podpisanej 8 grudnia 1991 roku wysoki komisarz onz ds. uchodźców słownik.
WHO:
World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia) - organizacja wyspecjalizowana ONZ założona 7 kwietnia 1948 roku, której celem jest uzyskanie możliwie najwyższego poziomu zdrowia poprzez wysoki komisarz onz ds. uchodźców znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Wysoki Komisarz ONZ ds znaczenie w Słownik W .