WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA co to jest
Co to jest WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA PAŃSTW MORZA CZARNEGO. Definicja Sea Economic Cooperation.

Czy przydatne?

Co to jest Współpraca Gospodarcza Państw Morza Czarnego

Definicja WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA PAŃSTW MORZA CZARNEGO: BSEC (z angielskiego: Black Sea Economic Cooperation - Współpraca Gospodarcza Krajów Morza Czarnego) - regionalna organizacja współpracy gospodarczej i politycznej, utworzona z inicjatywy Turcji na mocy deklaracji podpisanej w Stambule 25 czerwca 1992 roku poprzez 11 krajów: Albanię, Armenię, Azerbejdżan, Bułgarię, Gruzję, Grecję, Mołdawię, Rumunię, Rosję, Turcję i Ukrainę. Początkowo stanowiła nieformalne forum współpracy międzyrządowej; 5 czerwca 1998 roku w Jałcie podpisano Kartę ustanawiającą Organizację Współpracy Gospodarczej Krajów Morza Czarnego; weszła ona w życie 1 maja 1999 roku. Odpowiednio z Kartą kluczowe cele BSEC to:
- działanie w duchu przyjaźni i dobrosąsiedztwa i wzmacnianie wzajemnego poszanowania i zaufania, dialogu i współpracy,
- dalszy postęp i dywersyfikacja współpracy bilateralnej i multilateralnej,
- pogłębianie współpracy gospodarczej, między innymi przez tworzenie przyjaznego biznesowi środowiska.
BSEC ma sporo obszarów zainteresowania, między innymi handel i postęp gospodarczy, turystyka, transport i komunikacja, energetyka, pokonywanie przestępczości zorganizowanej i przemytu narkotyków, broni i materiałów radioaktywnych, kontakty międzyludzkie. Kluczowym organem decydującym jest Porada Ministrów Spraw Zagranicznych, zbierająca się przynajmniej raz na 6 miesięcy; czasami organizowane są szczyty szefów krajów i rządów, które jednak nie są regularnym organem. Trwające 6 miesięcy przewodnictwo sprawują następne państwa w porządku alfabetycznym.
W kwietniu 2004 roku do BSEC przystąpiła Serbia i Czarnogóra; po secesji Czarnogóry członkiem BSEC pozostała tylko Serbia. W 2009 roku 13 krajów miało status obserwatora, w tym Polska; także kilka organizacji pozarządowych było obserwatorami BSEC. Siedziba BSEC znajduje się w Stambule.witryna internetowa: http://www.bsec-organization.org/

Czym jest Współpraca Gospodarcza Państw znaczenie w Słownik W .