MAASTRICHT TRAKTAT co to jest
Co to jest TRAKTAT Z MAASTRICHT. Definicja o UE) - traktat uzgodniony na szczycie Porady.

Czy przydatne?

Co to jest traktat z Maastricht

Definicja TRAKTAT Z MAASTRICHT: traktat z Maastricht (traktat o UE) - traktat uzgodniony na szczycie Porady Europejskiej w Maastricht (Holandia) w grudniu 1991 roku, podpisany poprzez 12 krajów Wspólnot Europejskich 7 lutego 1992 roku w Maastricht, wszedł w życie 1 listopada 1993 roku. Tworzył Unię Europejską złożoną z 3 filarów: Wspólnoty Europejskiej (do chwili obecnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej), wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i współpracy w zakresie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, nie mniej jednak te dwa ostatnie obszary opierały się na międzyrządowym procesie decydującym wymagającym zwykle jednomyślności.
Główne postanowienia traktatu z Maastricht dotyczyły utworzenia unii gospodarczej i walutowej. Traktat przewidywał wprowadzenie jednolitej waluty w trzech fazach: a) liberalizacji przepływu kapitału, rozpoczętej 1 stycznia 1990 roku, b) osiągania zbieżności polityk gospodarczych krajów członkowskich, rozpoczętej 1 stycznia 1994 roku, c) powstania jednolitej waluty (euro) i ustanowienia Europejskiego Banku Centralnego, przejmującego odpowiedzialność za politykę monetarną strefy euro, co nastąpiło 1 stycznia 1999 roku. W trzeciej fazie udziału nie wzięła Ogromna Brytania, która zachowała własną walutę narodową (funta brytyjskiego); z kolei Dania, która 2 czerwca 1992 roku odrzuciła traktat z Maastricht w referendum, w grudniu 1992 roku na mocy tak zwany decyzji z Edynburga uzyskała sposobność nieuczestniczenia we wspólnej walucie (i trzy inne wyłączenia) i 18 maja 1993 roku w drugim referendum zaakceptowała traktat.
Traktat z Maastricht wprowadzał europejskie obywatelstwo, przysługujące każdemu obywatelowi każdego państwa członkowskiego. Pozwalało ono między innymi na swobodne poruszanie się i przebywanie w obrębie Wspólnoty, głosowanie i kandydowanie w wyborach europejskich i lokalnych w kraju zamieszkania, zgłaszanie petycji do Parlamentu Europejskiego i skarg do Ombudsmana (Rzecznika Praw Obywatelskich) i zwracanie się o opiekę dyplomatyczną albo konsularną trzeciego państwa członkowskiego UE w razie braku możliwości opieki ze strony własnego państwa.Traktat z Maastricht jako pierwszy traktat europejski zawierał subsydiarność jako ogólną zasadę funkcjonowania Wspólnoty, mówiąc iż działania na szczeblu europejskim będą podejmowane tylko jeżeli zamierzone cele mogą być lepiej osiągnięte w ten sposób niż przez działania na szczeblu narodowym

Czym jest traktat z Maastricht znaczenie w Słownik T .