NICEJSKI TRAKTAT co to jest
Co to jest TRAKTAT NICEJSKI. Definicja uzgodniony na szczycie Porady Europejskiej w Nicei (Francja.

Czy przydatne?

Co to jest traktat nicejski

Definicja TRAKTAT NICEJSKI: traktat nicejski - traktat uzgodniony na szczycie Porady Europejskiej w Nicei (Francja) 11 grudnia 2000 roku, podpisany 26 lutego 2001 roku w Nicei, wszedł w życie dopiero 1 lutego 2003 roku, bo 7 czerwca 2001 został odrzucony w referendum w Irlandii (19 października 2002 roku odbyło się drugie, udane głosowanie). Celem traktatu było przygotowanie UE do zbliżającego się rozszerzenia na wschód przez zreformowanie fundamentalnych instytucji.
Traktat przewidywał, iż po rozszerzeniu UE, od 1 stycznia 2005 roku (potem datę tę przesunięto na 1 listopada 2004 roku) Komisja Europejska będzie składać się z jednego komisarza z każdego państwa członkowskiego, lecz pierwsza Komisja powołana po przyjęciu do UE 27. państwa (stało się to 1 stycznia 2007 roku wspólnie z akcesją Bułgarii i Rumunii) powinna mieć mniejszą liczbę komisarzy niż liczba krajów członkowskich, wybieranych w systemie rotacyjnym zapewniającym równe traktowanie wszystkich krajów; odpowiednie szczegóły miała ustalić Porada Ministrów. Traktat stanowił także, iż po rozszerzeniu UE Parlament Europejski będzie liczył 732 delegatów - 99 z Niemiec, po 72 z Francji, Ogromnej Brytanii i Włoch, po 50 - z Hiszpanii i Polski.
W szczególnie spornej kwestii ważenia głosów w Radzie Ministrów zgodzono się na powiększenie łącznej liczby głosów do 345 i wyznaczenie progu kwalifikowanej większości na 258 głosach; ponadto każde kraj może zażądać weryfikacji, iż kwalifikowana przewarzająca część stanowi przynajmniej 62% populacji UE, co w praktyce znaczy, iż Niemcy i którekolwiek 2 z 3 pozostałych najludniejszych krajów UE zawsze będą w stanie zablokować decyzję Porady. Te 4 największe państwa (Francja, Niemcy, Ogromna Brytania, Włochy) uzyskały 29 głosów w Radzie, Hiszpania i Polska - po 27, a najmniej Malta - 3. Rozszerzono zakres stosowania większości kwalifikowanej, na przykład na mianowanie prezydenta Komisji Europejskiej, lecz ciągle jednomyślność pozostała wymogiem przy rozpatrywaniu kwestii szczególnie ważnych dla poszczególnych krajów, na przykład funduszy strukturalnych (Hiszpania) czy mechanizmu podatkowego (ogromna Brytania).
W porównaniu z traktatem amsterdamskim wyraźnie ułatwiono sposobność nawiązania ściślejszej współpracy ekipy krajów w ustalonych obszarach - min. liczba krajów wynosi 8, a autoryzacja takiej współpracy poprzez Radę Ministrów nie może zostać zablokowana poprzez jedno kraj; ponadto bliższa współpraca może teraz dotyczyć drugiego filaru UE (polityka zagraniczna i bezpieczeństwo) o ile nie ma konsekwencji dla obronności.Równolegle ze szczytem Porady Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 roku Parlament Europejski, Komisja Europejska i Porada Ministrów ogłosiły Kartę Praw Fundamentalnych, która jednak nie została włączona do traktatu nicejskiego na skutek sprzeciwu Ogromnej Brytanii
Traktat Z Maastricht:
Maastricht (traktat o UE) - traktat uzgodniony na szczycie Porady Europejskiej w Maastricht (Holandia) w grudniu 1991 roku, podpisany poprzez 12 krajów Wspólnot Europejskich 7 lutego 1992 roku w traktat nicejski co to jest.
Traktat O Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych:
angielskiego: Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - Traktat o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych) - traktat międzynarodowy zakazujący wszelkich próbnych eksplozji jądrowych, o charakterze militarnym traktat nicejski definicja.
TAPI:
projekt rurociągu gazowego o długości 1680 kilometrów, biegnącego od pola gazowego Dauletabad w Turkmenistanie poprzez Afganistan i Pakistan do Indii. Koncepcja budowy takiego gazociągu była obecna w traktat nicejski co znaczy.
Talibowie:
talib - student) - afgański islamski ruch fundamentalistyczny, wywodzący się z gatunku etnicznej Pasztunów, który władał Afganistanem w latach 1996-2001, utworzony w 1994 roku dzięki Pakistanu traktat nicejski słownik.
Traktat Amsterdamski:
amsterdamski - traktat uzgodniony na szczycie Porady Europejskiej w Amsterdamie (Holandia) w czerwcu 1997 roku, podpisany 2 października 1997 roku w Amsterdamie, wszedł w życie 1 maja 1999 roku traktat nicejski znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest traktat nicejski znaczenie w Słownik T .