LIZBOŃSKI TRAKTAT co to jest
Co to jest TRAKTAT LIZBOŃSKI. Definicja podpisany poprzez przywódców krajów UE na szczególnym.

Czy przydatne?

Co to jest traktat lizboński

Definicja TRAKTAT LIZBOŃSKI: traktat lizboński - traktat podpisany poprzez przywódców krajów UE na szczególnym szczycie w Lizbonie (Portugalia) 13 grudnia 2007 roku; mechanizm ratyfikacji traktatu przebiegał z kłopotami, związanymi zwłaszcza z sytuacją w Irlandii, gdzie został odrzucony w referendum 12 czerwca 2008 roku i zaakceptowany dopiero w następnym referendum 2 października 2009 roku; ostatecznie wszedł w życie dopiero 1 grudnia 2009 roku. Celem traktatu podobnie jak w razie poprzedzających go traktatów nicejskiego (2000) i amsterdamskiego (1997) było zreformowanie i ulepszenie funkcjonowania instytucji UE w świetle powiększenia się liczby krajów członkowskich.
Traktat lizboński przewiduje znaczące rozszerzenie zakresu stosowania kwalifikowanej większości przy podejmowaniu decyzji poprzez Radę Ministrów. Stanowiąca teraz standardową procedurę głosowania, przewarzająca część kwalifikowana będzie opierać się na zasadzie podwójnej większości - 55% krajów członkowskich (jest to 15 z 27) reprezentujących przynajmniej 65% łącznej populacji UE; dodatkowo zablokowanie decyzji będzie wymagało sprzeciwu przynajmniej 4 krajów. Jednomyślność będzie utrzymana w tych dziedzinach jak polityka zagraniczna, obronność i podatki. Te zasady głosowania mają wejść w życie w 2014 roku, nie mniej jednak w fazie przejściowej trwającej do 2017 roku każde kraj członkowskie będzie mogło zażądać wykorzystania większości kwalifikowanej określonej w traktacie nicejskim.
Traktat przewiduje mniej liczną Komisję Europejską od 2014 roku - liczba komisarzy będzie wynosić 2/3 liczby krajów członkowskich i będą oni wybierani na 5-letnie kadencje w systemie rotacyjnym zapewniającym równe traktowanie wszystkich krajów. Parlament Europejski będzie miał maksymalnie 751 członków, w tym przynajmniej 6 i co najwyżej 96 z jednego państwa; rola Parlamentu wzrośnie dzięki rozszerzeniu na nowe dziedziny procedury kodecyzyjności z Poradą Ministrów. Ponadto przewidywane jest większe uczestnictwo parlamentów narodowych, między innymi przez system monitorowania, iż UE podejmuje działania odpowiednio z zasadą subsydiarności, jest to tylko wówczas gdy lepsze wyniki w danej materii mogą zostać osiągnięte na szczeblu unijnym.
Utworzone zostanie stałe stanowisko prezydenta Porady Europejskiej, wybieranego poprzez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję. Następne nowe stanowisko to wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, który będzie zarazem wiceprezydentem Komisji i przewodniczącym Porady Stosunków Zewnętrznych; przejmie on funkcje dotąd istniejących stanowisk wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i komisarza do spraw stosunków zewnętrznych i europejskiej polityki sąsiedztwa; będzie miał do dyspozycji służbę dyplomatyczną. Oba stanowiska zostały po raz pierwszy obsadzone na szczycie UE 19 listopada 2009 roku i przypadły adekwatnie premierowi Belgii Hermanowi Van Rompuyowi i Brytyjce Catherine Ashton.
Częścią traktatu lizbońskiego jest Karta Praw Fundamentalnych, która tym samym zostaje włączona do prawa europejskiego.
Patrz: Nowe stanowiska przywódcze w UE - q&a (20 listopada 2009)
Patrz: Sukces referendum ws. Traktatu Lizbońskiego w Irlandii - q&a (4 października 2009)
Patrz: A jakie to ma znaczenie? O konsekwencjach wejścia i nie wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego (Piotr Maciej Kaczyński, 24 lutego 2009)
Patrz: Odrzucenie Traktatu Lizbońskiego poprzez Irlandię - q&a (15 czerwca 2008)
Patrz: Traktat z Lizbony: "dekonstytucjonalizacja" Traktatu konstytucyjnego (Szymon Kardaś, 23 grudnia 2007)
Traktat O Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych:
angielskiego: Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty - Traktat o Całkowitym Zakazie Prób Jądrowych) - traktat międzynarodowy zakazujący wszelkich próbnych eksplozji jądrowych, o charakterze militarnym traktat lizboński co to jest.
Traktat Z Maastricht:
Maastricht (traktat o UE) - traktat uzgodniony na szczycie Porady Europejskiej w Maastricht (Holandia) w grudniu 1991 roku, podpisany poprzez 12 krajów Wspólnot Europejskich 7 lutego 1992 roku w traktat lizboński definicja.
Talibowie:
talib - student) - afgański islamski ruch fundamentalistyczny, wywodzący się z gatunku etnicznej Pasztunów, który władał Afganistanem w latach 1996-2001, utworzony w 1994 roku dzięki Pakistanu traktat lizboński co znaczy.
Traktat Nicejski:
traktat uzgodniony na szczycie Porady Europejskiej w Nicei (Francja) 11 grudnia 2000 roku, podpisany 26 lutego 2001 roku w Nicei, wszedł w życie dopiero 1 lutego 2003 roku, bo 7 czerwca 2001 został traktat lizboński słownik.
Transparency International:
International - pozarządowa organizacja zajmująca się zajmująca się zwalczaniem korupcji w życiu publicznym, założona w 1993 roku poprzez Petera Eigena, urzędnika Banku Światowego. Złożona jest z traktat lizboński znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest traktat lizboński znaczenie w Słownik T .