ŚWIATOWA ORGANIZACJA co to jest
Co to jest ŚWIATOWA ORGANIZACJA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Definicja Intellectual Property.

Czy przydatne?

Co to jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Definicja ŚWIATOWA ORGANIZACJA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: WIPO (z angielskiego: World Intellectual Property Organization - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) - organizacja międzyrządowa utworzona na mocy konwencji podpisanej 14 lipca 1967 roku w Sztokholmie, od 1974 roku zaliczająca się do mechanizmu organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Wg konwencji założycielskiej celem WIPO jest promocja ochrony własności intelektualnej na świecie w drodze współpracy pomiędzy krajami. WIPO przejęła funkcje istniejących od 1893 roku Zjednoczonych Międzynarodowych Biur Ochrony Własności Intelektualnej - BIPRI) administrujących Paryską Konwencją o Ochronie Własności Przemysłowej z 1883 roku i Berneńskiej Konwencji o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych z 1886 roku. W 2009 roku WIPO nadzorowała już wykonywanie 24 umów międzynarodowych (trzech z nich razem z innymi organizacjami międzynarodowymi, między innymi Światową Organizacją Handlu - WTO).
Kluczowe organy WIPO to: Zebranie Ogólne złożone z przedstawicieli wszystkich krajów, zbierające się raz na 2 lata; Narada złożona z przedstawicieli wszystkich krajów, zbierająca się raz na 2 lata; Komitet Koordynacyjny. W 2009 roku do WIPO należały 184 państwa. Kwatera kluczowa WIPO mieści się w Genewie w Szwajcarii.witryna internetowa: http://www.wipo.int/
Co to jest START I:
Porównanie Strategic Arms Reduction Treaty) - układ o redukcji i ograniczeniu strategicznej broni ofensywnej, podpisany w Moskwie 31 lipca 1991 roku na szczycie prezydentów Rosji i USA, Michaiła Gorbaczowa i światowa organizacja własności intelektualnej co to jest.
Definicja SELA:
Dlaczego Sistema Economico Latinoamericano y del Caribe, Latynoamerykański i Karaibski Mechanizm Ekonomiczny) - organizacja założona w Panamie 17 października 1975 roku z inicjatywy prezydenta Meksyku Luisa światowa organizacja własności intelektualnej definicja.
Co znaczy SADC:
Jak lepiej angielskiego: Southern African Development Community - Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju) - regionalna organizacja integracyjna założona 1 kwietnia 1980 roku poprzez 9 krajów Afryki Południowej światowa organizacja własności intelektualnej co znaczy.
Słownik Sojusz Północnoatlantycki:
Kiedy Traktatu Północnoatlantyckiego, z angielskiego North Atlantic Treaty Organisation) - sojusz wojskowy powołany 4 kwietnia 1949 roku, kiedy ministrowie spraw zagranicznych 12 krajów (Belgia, Dania światowa organizacja własności intelektualnej słownik.
Znaczenie SCO:
Od czego zależy Organizacja Współpracy (z angielskiego: Shanghai Cooperation Organization - SCO) - organizacja subregionalna utworzona 15 czerwca 2001 roku w Szanghaju poprzez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję światowa organizacja własności intelektualnej znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Światowa Organizacja znaczenie w Słownik S .