ŚWIATOWA ORGANIZACJA co to jest
Co to jest ŚWIATOWA ORGANIZACJA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Definicja Intellectual Property.

Czy przydatne?

Co to jest Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Definicja ŚWIATOWA ORGANIZACJA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ: WIPO (z angielskiego: World Intellectual Property Organization - Światowa Organizacja Własności Intelektualnej) - organizacja międzyrządowa utworzona na mocy konwencji podpisanej 14 lipca 1967 roku w Sztokholmie, od 1974 roku zaliczająca się do mechanizmu organizacji wyspecjalizowanych ONZ. Wg konwencji założycielskiej celem WIPO jest promocja ochrony własności intelektualnej na świecie w drodze współpracy pomiędzy krajami. WIPO przejęła funkcje istniejących od 1893 roku Zjednoczonych Międzynarodowych Biur Ochrony Własności Intelektualnej - BIPRI) administrujących Paryską Konwencją o Ochronie Własności Przemysłowej z 1883 roku i Berneńskiej Konwencji o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych z 1886 roku. W 2009 roku WIPO nadzorowała już wykonywanie 24 umów międzynarodowych (trzech z nich razem z innymi organizacjami międzynarodowymi, między innymi Światową Organizacją Handlu - WTO).
Kluczowe organy WIPO to: Zebranie Ogólne złożone z przedstawicieli wszystkich krajów, zbierające się raz na 2 lata; Narada złożona z przedstawicieli wszystkich krajów, zbierająca się raz na 2 lata; Komitet Koordynacyjny. W 2009 roku do WIPO należały 184 państwa. Kwatera kluczowa WIPO mieści się w Genewie w Szwajcarii.witryna internetowa: http://www.wipo.int/

Czym jest Światowa Organizacja znaczenie w Słownik S .