BUFOROWA STREFA co to jest
Co to jest STREFA BUFOROWA. Definicja rozdzielający strony potencjalnego konfliktu międzynarodowego.

Czy przydatne?

Co to jest strefa buforowa

Definicja STREFA BUFOROWA: strefa buforowa - region rozdzielający strony potencjalnego konfliktu międzynarodowego. Zwyczajowo termin ten dotyczył krajów mniejszych i słabszych, oddzielających państwa silniejsze albo ich strefy wpływów (tak zwany państwa buforowe), na przykład Afganistan i Persja oddzielały Rosję od Indii brytyjskich w XIX-XX wieku, a państwa Europy Środkowej po I Wojnie Światowej Rosję od mocarstw zachodnich. Metodą strefy buforowej jest także region zdemilitaryzowany albo zneutralizowany, tworzony w celu utrudnienia wybuchu konfliktu zbrojnego - na przykład zdemilitaryzowana Nadrenia po I Wojnie Światowej, rozdzielająca wojska Francji i Niemiec, czy strefa zdemilitaryzowana na Półwyspie Koreańskim. Po krótkiej wojnie z Gruzją w sierpniu 2008 roku Rosja ustanowiła strefy buforowe na obszarach przylegających do separatystycznych prowincji Abchazji i Osetii Południowej

Czym jest strefa buforowa znaczenie w Słownik S .