BEZATOMOWA STREFA co to jest
Co to jest STREFA BEZATOMOWA. Definicja rodzaj strefy zdemilitaryzowanej, na której obszarze nie.

Czy przydatne?

Co to jest strefa bezatomowa

Definicja STREFA BEZATOMOWA: strefa bezatomowa - specjalny rodzaj strefy zdemilitaryzowanej, na której obszarze nie może być wytwarzana, rozmieszczana i użytkowana broń jądrowa ani środki jej przenoszenia. Strefy bezatomowe są ustanawiane opierając się na umowy międzynarodowej. Mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się broni jądrowej i pomniejszenie ryzyka wybuchu wojny nuklearnej. Idea strefy bezatomowej pojawiła się w 1956 roku na forum Podkomitetu Komisji Rozbrojeniowej i była częścią zaproponowanego poprzez ZSRR planu powszechnego i całkowitego rozbrojenia. Jedną z pierwszych inicjatyw w tym zakresie przedstawił 2 października 1957 roku minister spraw zagranicznych Polski Adam Rapacki odnosząc się do Polski, Czechosłowacji, NRD i RFN. Propozycja ta zdobyła spory rozgłos i naśladownictwo w innych regionach świata. Aktualnie strefami bezatomowymi są: Antarktyka na mocy traktatu waszyngtońskiego z 1 grudnia 1959 roku; Ameryka Łacińska na mocy układu z Tlatelolco z 14 lutego 1967 roku; Pacyfik Południowy na mocy traktatu z Rarotonga z 6 sierpnia 1985 roku; Półwysep Koreański na mocy wspólnej deklaracji KRL-D i Korei Południowej z 20 stycznia 1992 roku; Azja Południowo-Wschodnia na mocy traktatu z Bangkoku z 15 grudnia 1995 roku; Afryka na mocy traktatu z Pelindaby z 11 kwietnia 1996 roku (który jednak jeszcze nie wszedł w życie); Azja Środkowa na mocy układu z Semipałatyńska z 8 września 2006 roku; a również przestrzeń kosmiczna na mocy traktatu moskiewskiego o zasadach działalności krajów w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej wraz Księzycem i innymi ciałami niebieskimi z 27 stycznia 1967 roku; dno mórz i oceanów i wnętrze ziemi na mocy traktatu londyńskiego z 11 lutego 1971 roku

Czym jest strefa bezatomowa znaczenie w Słownik S .