STANTIBUS REBUS co to jest
Co to jest REBUS SIC STANTIBUS. Definicja w takim stanie rzeczy) - klauzula mówiąca, iż ".

Czy przydatne?

Co to jest rebus sic stantibus

Definicja REBUS SIC STANTIBUS: rebus sic stantibus (z łaciny w takim stanie rzeczy) - klauzula mówiąca, iż "zasadnicza zmiana okoliczności" stanowi przesłankę wygaśnięcia umowy międzynarodowej. Znana od dawna jako zwyczajowa zasada prawa międzynarodowego, została skodyfikowana w konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 23 maja 1969 roku. Mówi ona, iż można się na nią powołać jeżeli:
a) istnienie tych okoliczności stanowiło ważną podstawę zgody stron na związanie się umową,
b) wskutek zaszłej zmiany nastąpiło radykalne przekształcenie obowiązków pozostałych do wypełnienia opierając się na umowy.
Równocześnie zabrania się powoływania na tę klauzulę:
a) odnosząc się do umowy granicznej,
b) jeżeli zmiana jest rezultatem naruszenia poprzez daną stronę obowiązków wynikających z danej czy jakiejkolwiek innej umowy.uważane jest, iż na "zasadniczą zmianę okoliczności" można powoływać się tylko w przypadkach wyjątkowych; powszechność jej stosowania jako narzędzia uwalniania się od zobowiązań prowadziłaby do napięć międzynarodowych

Czym jest rebus sic stantibus znaczenie w Słownik R .