EUROPY RADA co to jest
Co to jest RADA EUROPY. Definicja Council of Europe) - organizacja regionalna utworzona 5 maja 1949.

Czy przydatne?

Co to jest Rada Europy

Definicja RADA EUROPY: Porada Europy (z angielskiego: Council of Europe) - organizacja regionalna utworzona 5 maja 1949 roku traktatem podpisanym w Londynie poprzez 10 krajów Europy Zachodniej (Belgia, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Ogromna Brytania, Włochy). Statut Porady Europy w artykule 1 wyznacza cel "osiągania większej jedności pomiędzy członkami dla ochrony i realizacji ideałów i zasad, które są ich wspólnym dziedzictwem, i dla ułatwiania postępu gospodarczego i społecznego" i ustala sfery współpracy: ekonomiczną, socjalną, kulturalną, naukową, prawną i administracyjną i w dziedzinie praw człowieka i swobód fundamentalnych, zaznaczając iż kwestie powiązane z obroną narodową nie wchodzą w zakres kompetencji RE. Aktualnie pośród konkretnych celów RE przeważnie zmienia się: obronę praw człowieka i ustroju demokratycznego, wspieranie młodych demokracji na wschodzie Europy, działanie na rzecz europejskiej tożsamości kulturalnej.
Wg artykułu 3 statutu członkiem RE może zostać każde kraj europejskie pod warunkiem zaakceptowania zasad rządów prawa i przestrzegania praw człowieka i fundamentalnych swobód. W praktyce znaczy to konieczność związania się konwencją o ochronie praw człowieka i fundamentalnych wolności z 1950 roku i konwencją ramową o ochronie mniejszości narodowych z 1995 roku. Pierwsze rozszerzenie RE nastąpiło już w sierpniu 1949 roku, kiedy przyjęto Grecję i Turcję, zaś w 1950 roku członkami zostały Islandia i RFN. Liczba członków etapowo powiększała się w następnych dekadach. Węgry jako pierwsze kraj byłego bloku komunistycznego przystąpiły do RE 6 listopada 1990 roku, Polska była drugim z nich, zostając 25. członkiem RE 26 listopada 1991 roku. Pośrodku kolejnych 5 lat następne 15 krajów przyjęto do RE, a ostatnim, 47. nowym członkiem została Czarnogóra w 2007 roku.
Głównym organem decydującym jest Komitet Ministrów obradujący zwykle raz w roku (w maju albo listopadzie) na szczeblu ministrów spraw zagranicznych albo ich stałych delegatów w Strasburgu. Do jego kompetencji należy: rozpatrywanie sposobów realizacji celów RE, uchwalanie konwencji, rekomendacji, przyjmowanie nowych członków, zatwierdzanie budżetu. Zebranie Parlamentarne (Parliamentary Assembly of the Council of Europe - PACE) jest organem plenarnym, który w 2009 roku liczył 636 członków. W 1994 roku utworzono Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych, złożony z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów. Organem administrującym jest Sekretariat, na którego czele stoi Sekretarz Generalny. Formalnymi językami RE są angielski i francuski; niemiecki, włoski i rosyjski są językami roboczymi. Budżet RE wynosił w 2009 roku 205 mln euro.witryna internetowa: http://www.coe.int/
Co znaczy Rurociąg Baku-Tbilisi-Ceyhan:
Porównanie Tbilisi-Ceyhan (BTC) - rurociąg naftowy biegnący od azerbejdżańskiego pola naftowego na Morzu Kaspijskim poprzez terytorium Gruzji do tureckiego portu Ceyhan nad Morzem Śródziemnym; ma całkowitą rada europy co znaczy.
Krzyżówka Retorsje:
Dlaczego łaciny retorio - odwet) - środki odwetowe dozwolone poprzez prawo międzynarodowe, zastosowane poprzez jedno kraj wobec drugiego państwa odpowiadając na także legalne działanie ze strony drugiego rada europy krzyżówka.
Co to jest Rurociąg TAPI:
Jak lepiej projekt rurociągu gazowego o długości 1680 kilometrów, biegnącego od pola gazowego Dauletabad w Turkmenistanie poprzez Afganistan i Pakistan do Indii. Koncepcja budowy takiego gazociągu była obecna w rada europy co to jest.
Słownik Rurociąg Nord Stream:
Kiedy Stream (Północny Potok) - projekt rurociągu gazowego biegnącego po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. 8 września 2005 roku rosyjski Gazprom i niemieckie spółki BASF i E.ON podpisały rada europy słownik.
Czym jest Reżim Kontroli Technologii Rakietowych:
Od czego zależy angielskiego: Missile Technology Control Regime - Reżim Kontroli Technologii Rakietowych) - nieformalna współpraca krajów dążących do zapobiegania proliferacji mechanizmów rakietowych zdolnych do rada europy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Rada Europy znaczenie w Słownik R .