BEZPIECZEŃSTWA RADA co to jest
Co to jest RADA BEZPIECZEŃSTWA ONZ. Definicja organ ONZ odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i.

Czy przydatne?

Co to jest Rada Bezpieczeństwa ONZ

Definicja RADA BEZPIECZEŃSTWA ONZ: Porada Bezpieczeństwa ONZ - organ ONZ odpowiedzialny za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, decyzyjny zwłaszcza o autoryzacji działań militarnych, tworzeniu operacji pokojowych i nakładaniu sankcji międzynarodowych. Złożona jest z 15 członków, w tym 5 stałych (Chiny, Francja, Rosja, USA, Ogromna Brytania) i 10 niestałych, wybieranych na dwuletnie kadencje poprzez Zebranie Ogólne ONZ. Co roku zamienianych jest 5 członków niestałych, a państwa kandydujące muszą uzyskać 2/3 oddanych głosów. Członkowie niestali są wybierani wg klucza geograficznego: 5 miejsc przeznaczonych jest Azji i Afryce, 2 - Ameryce Łacińskiej i Karaibom, 2 - Europie Zachodniej i innym państwom, 1 - Europie Wschodniej; nie można ubiegać się o reelekcję bezpośrednio po zakończeniu kadencji. Przewodnictwo w RB ONZ jest rotacyjne i wymienia się co miesiąc w kolejności alfabetycznej nazw krajów członkowskich w języku angielskim. Kraj przewodniczące Radzie jest zobowiązane do neutralności w publicznych oświadczeniach.
Decyzje w istotnych sprawach zapadają większością 9 głosów, nie mniej jednak wszyscy stali członkowie muszą głosować za albo wstrzymać się; nazywa się to zasadą "jednomyślności ogromnych mocarstw", a kolokwialnie - prawem weta mocarstw. RB ONZ może zebrać się w każdej chwili, toteż przedstawiciele członków muszą zawsze być obecni w kwaterze głównej ONZ w Nowym Jorku. RB ONZ może zbierać się także w innych miejscach - zdarzyło się tak w 1972 roku (Addis Abeba w Etiopii) i w 1973 roku (Panama). 31 stycznia 1992 roku doszło do pierwszego w historii spotkania RB ONZ w formule szczytu szefów krajów i rządów. Po raz pierwszy w ogóle RB ONZ zebrała się w Londynie 17 stycznia 1946 roku.
Każde kraj może zgłosić do RB ONZ sytuację zagrażającą pokojowi. Najczęściej pierwszym krokiem Porady jest wówczas wezwanie stron do osiągnięcia porozumienia środkami pokojowymi; czasami podejmowane jest dochodzenie i działania mediacyjne, możliwe jest także powołanie specjalnego przedstawiciela lub zwrócenie się do sekretarza generalnego o podjęcie mediacji. W przypadku wybuchu walk Porada może wydawać wytyczne do osiągnięcia zawieszenia broni, wysyłać siły pokojowe i uchwalać środki przymusu, jest to sankcje ekonomiczne albo kolektywną akcję zbrojną. Państwa nie będące w danym momencie członkami Porady, a których interesów dotyczy omawiana sprawa, mogą uczestniczyć w debacie w Radzie bez prawa głosu, jeżeli zezwoli na to Porada; podobnie jest w razie stron sporu będącego obiektem debaty.
Kompetencje RB ONZ odpowiednio z Kartą NZ to:
- utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego odpowiednio z zasadami i celami ONZ
- badanie sporów albo sytuacji mogących prowadzić do napięć międzynarodowych
- rekomendowanie sposobów regulowania takich sporów albo warunków ich rozstrzygania
- formułowanie planów ustanowienia mechanizmu kontroli zbrojeń
- stwierdzanie istnienia zagrożenia dla pokoju albo aktu agresji i rekomendowanie podjęcia ustalonych działań
- wzywanie krajów do wykorzystania sankcji ekonomicznych albo innych środków nie zakładających użycia siły dla zapobieżenia albo zatrzymania agresji
- podejmowanie akcji militarnej przeciw agresorowi
- rekomendowanie przyjęcia nowych członków do ONZ
- wykonywanie funkcji powiernictwa ONZ w "obszarach strategicznych"
- rekomendowanie Zgromadzeniu Ogólnemu powołanie sekretarza generalnego
- wspólnie ze Zgromadzeniem Ogólnym wybór sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
31 marca 2005 roku RB ONZ po raz pierwszy wykorzystała prawo do zarządzania spraw do Międzynarodowego Trybunału Karnego, co przewiduje artykuł 13 statutu rzymskiego tworzącego MTK, przekazując sprawę konfliktu w prowincji Darfur w Sudanie.
Witryna internetowa: http://www.un.org/sc/

Czym jest Rada Bezpieczeństwa ONZ znaczenie w Słownik R .