POCZTOWY ZWIĄZEK POWSZECHNY co to jest
Co to jest POWSZECHNY ZWIĄZEK POCZTOWY. Definicja Universal Postal Union, fr. Union Postale.

Czy przydatne?

Co to jest Powszechny Związek Pocztowy

Definicja POWSZECHNY ZWIĄZEK POCZTOWY: UPU (z angielskiego: Universal Postal Union, fr. Union Postale Universelle - Powszechny Związek Pocztowy) - organizacja międzynarodowa powołana na mocy traktatu z Berna z 9 października 1874 roku pod nazwą Ogólny Związek Pocztowy (General Postal Union), w mocy od 1 lipca 1875 roku; od 1878 roku działa pod obecną nazwą, od 1 lipca 1948 roku jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. UPU ma za cel zapewnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie usług pocztowych i ich postęp i modernizację. Kluczowymi organami są: Kongres, zwoływany raz na 5 lat, który ustala ogólny program działania i budżet; Porada Administracyjna, prowadząca działalnością UPU pomiędzy Kongresami, spotykająca się corocznie i złożona z przedstawicieli 41 krajów wybranych poprzez Kongres na zasadzie sprawiedliwej dystrybucji geograficznej; Porada Operacji Pocztowych, zajmująca się operacyjnymi, ekonomicznymi i komercyjnymi aspektami międzynarodowych usług pocztowych, złożona z przedstawicieli 40 krajów. Siedziba UPU znajduje się w Bernie (Szwajcaria). W 2009 roku do UPU należało 191 krajów. Budżet UPU pochodzi ze składek krajów członkowskich; od 1992 roku UPU prowadzi politykę budżetową "zerowego wzrostu", a więc wzrostu nieprzekraczającego wysokość inflacji; roczny budżet UPU jest najniższy w systemie ONZ, wynosząc ok. 35 mln franków szwajcarskich.
Witryna internetowa: http://www.upu.int/

Czym jest Powszechny Związek Pocztowy znaczenie w Słownik P .