POCZTOWY ZWIĄZEK POWSZECHNY co to jest
Co to jest POWSZECHNY ZWIĄZEK POCZTOWY. Definicja Universal Postal Union, fr. Union Postale.

Czy przydatne?

Co to jest Powszechny Związek Pocztowy

Definicja POWSZECHNY ZWIĄZEK POCZTOWY: UPU (z angielskiego: Universal Postal Union, fr. Union Postale Universelle - Powszechny Związek Pocztowy) - organizacja międzynarodowa powołana na mocy traktatu z Berna z 9 października 1874 roku pod nazwą Ogólny Związek Pocztowy (General Postal Union), w mocy od 1 lipca 1875 roku; od 1878 roku działa pod obecną nazwą, od 1 lipca 1948 roku jest organizacją wyspecjalizowaną ONZ. UPU ma za cel zapewnianie współpracy międzynarodowej w dziedzinie usług pocztowych i ich postęp i modernizację. Kluczowymi organami są: Kongres, zwoływany raz na 5 lat, który ustala ogólny program działania i budżet; Porada Administracyjna, prowadząca działalnością UPU pomiędzy Kongresami, spotykająca się corocznie i złożona z przedstawicieli 41 krajów wybranych poprzez Kongres na zasadzie sprawiedliwej dystrybucji geograficznej; Porada Operacji Pocztowych, zajmująca się operacyjnymi, ekonomicznymi i komercyjnymi aspektami międzynarodowych usług pocztowych, złożona z przedstawicieli 40 krajów. Siedziba UPU znajduje się w Bernie (Szwajcaria). W 2009 roku do UPU należało 191 krajów. Budżet UPU pochodzi ze składek krajów członkowskich; od 1992 roku UPU prowadzi politykę budżetową "zerowego wzrostu", a więc wzrostu nieprzekraczającego wysokość inflacji; roczny budżet UPU jest najniższy w systemie ONZ, wynosząc ok. 35 mln franków szwajcarskich.
Witryna internetowa: http://www.upu.int/
Co znaczy Pacta Sunt Servanda:
Porównanie z łaciny umów należy dotrzymywać) - jedna z fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, nakładająca na państwa wymóg wykonywania w dobrej wierze postanowień umów międzynarodowych. Znana już w powszechny związek pocztowy co znaczy.
Krzyżówka Przyjaciele Demokratycznego Pakistanu:
Dlaczego Demokratycznego Pakistanu (z angielskiego: Friends of Democratic Pakistan - FoDP) - ekipa krajów utworzona 26 września 2008 roku w Nowym Jorku, której celem jest mobilizacja międzynarodowego wsparcia powszechny związek pocztowy krzyżówka.
Co to jest Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej:
Jak lepiej angielskiego: South Asian Association for Regional Cooperation, Południowoazjatyckie Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej) - ugrupowanie regionalne założone 8 grudnia 1985 roku poprzez 7 krajów Azji powszechny związek pocztowy co to jest.
Słownik Pugwash:
Kiedy międzynarodowy ruch pokojowy, skupiający prominentnych uczonych pracujących nad zmniejszeniem ryzyka wybuchu konfliktów zbrojnych, a w szczególności wojny jądrowej. Początkiem ruchu było ogłoszenie 9 powszechny związek pocztowy słownik.
Czym jest Poprawka Tellera:
Od czego zależy sponsorowana poprzez republikańskiego senatora Henry'ego M. Tellera poprawka do rezolucji przyjętej poprzez obie izby Kongresu USA 19 kwietnia 1898 roku, upoważniającej prezydenta Williama McKinleya powszechny związek pocztowy czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Powszechny Związek Pocztowy znaczenie w Słownik P .