PHARE co to jest
Co to jest PHARE. Definicja and Hungary Assistance for Restructuring their Economy) - program.

Czy przydatne?

Co to jest PHARE

Definicja PHARE: PHARE (z angielskiego: Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economy) - program pomocy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej przechodzących transformację gospodarczą po obaleniu komunizmu, utworzony w 1989 roku decyzją Ekipy G-7 i finansowany poprzez Unię Europejską. Deklarowanymi celami PHARE są: a) wzmocnienie administracji publicznej i instytucji celem umożliwienia ich efektywnego funkcjonowania w UE, b) promowanie zbieżności z ustawodawstwem UE i pomniejszenie potrzeby wykorzystania okresów przejściowych, c) promowanie spójności gospodarczej i socjalnej. Wsparcie w ramach PHARE przybiera formę: a) transferu wiedzy (przez doradztwo, szkolenia i tym podobne), b) pomocy inwestycyjnej (przez dotacje, fundusze infrastrukturalne, gwarancje kredytowe, linie kredytowe). Kluczowe dziedziny objęte PHARE to: postęp sektora prywatnego, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, restrukturyzacja rolnictwa, modernizacja mechanizmu finansowego, nauka, edukacja, opieka zdrowotna. Beneficjentami PHARE jest aktualnie 10 krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry; do utworzenia w 2001 roku programu CARDS w ekipie tej znajdowały się także Albania, Bośnia i Hercegowina i Macedonia. W 1999 roku część zadań PHARE przejęły programy SAPARD i ISPA. Polska jest jednym z głównych beneficjentów PHARE

Czym jest PHARE znaczenie w Słownik P .