PHARE co to jest
Co to jest PHARE. Definicja and Hungary Assistance for Restructuring their Economy) - program.

Czy przydatne?

Co to jest PHARE

Definicja PHARE: PHARE (z angielskiego: Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economy) - program pomocy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej przechodzących transformację gospodarczą po obaleniu komunizmu, utworzony w 1989 roku decyzją Ekipy G-7 i finansowany poprzez Unię Europejską. Deklarowanymi celami PHARE są: a) wzmocnienie administracji publicznej i instytucji celem umożliwienia ich efektywnego funkcjonowania w UE, b) promowanie zbieżności z ustawodawstwem UE i pomniejszenie potrzeby wykorzystania okresów przejściowych, c) promowanie spójności gospodarczej i socjalnej. Wsparcie w ramach PHARE przybiera formę: a) transferu wiedzy (przez doradztwo, szkolenia i tym podobne), b) pomocy inwestycyjnej (przez dotacje, fundusze infrastrukturalne, gwarancje kredytowe, linie kredytowe). Kluczowe dziedziny objęte PHARE to: postęp sektora prywatnego, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, restrukturyzacja rolnictwa, modernizacja mechanizmu finansowego, nauka, edukacja, opieka zdrowotna. Beneficjentami PHARE jest aktualnie 10 krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry; do utworzenia w 2001 roku programu CARDS w ekipie tej znajdowały się także Albania, Bośnia i Hercegowina i Macedonia. W 1999 roku część zadań PHARE przejęły programy SAPARD i ISPA. Polska jest jednym z głównych beneficjentów PHARE
Co znaczy Plan Bakera:
Porównanie przeciwdziałania trwającemu od 1982 roku kryzysowi związanemu z wielkim zadłużeniem krajów rozwijających się, przedstawiony poprzez sekretarza skarbu USA Jamesa Bakera 8 października 1985 roku na phare co znaczy.
Krzyżówka Poprawka Platta:
Dlaczego angielskiego: Platt amendment) - zbiór zasad, na jakich opierać się miały relacje pomiędzy Kubą a USA, opracowany poprzez amerykańskiego sekretarza wojny Elihu Roota, przedstawiony poprzez senatora phare krzyżówka.
Co to jest Partnerstwo Wschodnie:
Jak lepiej Wschodnie (z angielskiego: Eastern Partnership) - propozycja partnerstwa UE z jej wschodnimi sąsiadami na obszarze poradzieckim, Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą phare co to jest.
Słownik Plan Breżniewa:
Kiedy bliskowschodni plan pokojowy ogłoszony poprzez prezydenta ZSRR Leonida Breżniewa 15 września 1982 roku, w dwa tygodnie po przedstawieniu poprzez USA planu Reagana, bardzo zbliżony do postulatów phare słownik.
Czym jest Partnerstwo Dla Pokoju:
Od czego zależy Pokoju (z angielskiego: Partnership for Peace) - program współpracy NATO z krajami OBWE nie będącymi członkami sojuszu, przyjęty z inicjatywy USA na szczycie NATO w Brukseli w styczniu 1994 roku phare czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest PHARE znaczenie w Słownik P .