PHARE co to jest
Co to jest PHARE. Definicja and Hungary Assistance for Restructuring their Economy) - program.

Czy przydatne?

Co to jest PHARE

Definicja PHARE: PHARE (z angielskiego: Poland and Hungary Assistance for Restructuring their Economy) - program pomocy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej przechodzących transformację gospodarczą po obaleniu komunizmu, utworzony w 1989 roku decyzją Ekipy G-7 i finansowany poprzez Unię Europejską. Deklarowanymi celami PHARE są: a) wzmocnienie administracji publicznej i instytucji celem umożliwienia ich efektywnego funkcjonowania w UE, b) promowanie zbieżności z ustawodawstwem UE i pomniejszenie potrzeby wykorzystania okresów przejściowych, c) promowanie spójności gospodarczej i socjalnej. Wsparcie w ramach PHARE przybiera formę: a) transferu wiedzy (przez doradztwo, szkolenia i tym podobne), b) pomocy inwestycyjnej (przez dotacje, fundusze infrastrukturalne, gwarancje kredytowe, linie kredytowe). Kluczowe dziedziny objęte PHARE to: postęp sektora prywatnego, restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, restrukturyzacja rolnictwa, modernizacja mechanizmu finansowego, nauka, edukacja, opieka zdrowotna. Beneficjentami PHARE jest aktualnie 10 krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry; do utworzenia w 2001 roku programu CARDS w ekipie tej znajdowały się także Albania, Bośnia i Hercegowina i Macedonia. W 1999 roku część zadań PHARE przejęły programy SAPARD i ISPA. Polska jest jednym z głównych beneficjentów PHARE
Partnerstwo Wschodnie:
Wschodnie (z angielskiego: Eastern Partnership) - propozycja partnerstwa UE z jej wschodnimi sąsiadami na obszarze poradzieckim, Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą phare co to jest.
Plan Schumana:
przedstawiona poprzez ministra spraw zagranicznych Francji 9 maja 1950 roku propozycja poddania przemysłu węglowego i stalowego Francji i Niemiec, a również innych zainteresowanych krajów phare definicja.
Pugwash:
międzynarodowy ruch pokojowy, skupiający prominentnych uczonych pracujących nad zmniejszeniem ryzyka wybuchu konfliktów zbrojnych, a w szczególności wojny jądrowej. Początkiem ruchu było ogłoszenie 9 phare co znaczy.
Plan Breżniewa:
bliskowschodni plan pokojowy ogłoszony poprzez prezydenta ZSRR Leonida Breżniewa 15 września 1982 roku, w dwa tygodnie po przedstawieniu poprzez USA planu Reagana, bardzo zbliżony do postulatów phare słownik.
Pancha Shila:
pańcza sila; z hind. - pięć zasad) - tak zwany pięć zasad pokojowego współistnienia, zawartych w preambule chińsko--indyjskiego traktatu w kwestii Tybetu z 29 kwietnia 1954 roku. Zasady te to: 1 phare znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest PHARE znaczenie w Słownik P .