POKOJU PARTNERSTWO co to jest
Co to jest PARTNERSTWO DLA POKOJU. Definicja angielskiego: Partnership for Peace) - program.

Czy przydatne?

Co to jest Partnerstwo dla Pokoju

Definicja PARTNERSTWO DLA POKOJU: Partnerstwo dla Pokoju (z angielskiego: Partnership for Peace) - program współpracy NATO z krajami OBWE nie będącymi członkami sojuszu, przyjęty z inicjatywy USA na szczycie NATO w Brukseli w styczniu 1994 roku. Celem PdP jest umacnianie pokoju i bezpieczeństwa na obszarze euroatlantyckim przez: zapewnienie przejrzystości planowania budżetów wojskowych, zagwarantowanie demokratycznej kontroli nad armią, zapewnienie umiejętności i gotowości do uczestniczenia w operacjach pokojowych ONZ, postęp wojskowych związków z NATO w celu przygotowania do podejmowania misji pokojowych, poszukiwawczych, ratowniczych i humanitarnych, osiągnięcie większej kompatybilności sił zbrojnych. NATO nie daje gwarancji bezpieczeństwa i zobowiązuje się tylko do konsultacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa uczestnika PdP. Forum koordynującym współpracę była Północnoatlantycka Porada Współpracy (North Atlantic Cooperation Council - NACC), a od 1997 roku jest nim Euroatlantycka Porada Partnerstwa (Euro-Atlantic Partnership Council - EAPC). Państwa zainteresowane uczestnictwem w PdP przedkładają Radzie NATO dokument intencyjny, określający swoje potrzeby i stanowiący podstawę do opracowania indywidualnego programu partnerstwa.PdP był kompromisem pomiędzy dążeniami krajów postkomunistycznych do przystąpienia do NATO a zastrzeżeniami Rosji wobec rozszerzenia sojuszu. Do 2009 roku w sumie do PdP przystąpiły 34 państwa, z których 10 stało się członkami sojuszu. Polska jako pierwsze kraj przedstawiła dokoument intencyjny i uzgodniła indywidualny program partnerstwa, gościła na poligonie w Biedrusku we wrzesniu 1994 roku pierwsze ćwiczenia wojskowe w ramach PdP i znalazła się w pierwszej ekipie krajów-uczestników PdP, które w marcu 1999 roku przyjęto do NATO. Uczestnicy PdP wsparli prowadzone poprzez NATO operacje na Bałkanach i w Afganistanie
PSI:
Proliferation Security Initiative - Inicjatywa Bezpieczeństwa od Proliferacji, także Inicjatywa Krakowska) - inicjatywa przedstawiona poprzez prezydenta USA George'a W. Busha w Krakowie 31 maja partnerstwo dla pokoju co to jest.
Plan Reagana:
bliskowschodnia propozycja pokojowa przedstawiona poprzez prezydenta USA Ronalda Reagana 1 września 1982 roku. Mówiła, iż USA nie poprą ustanowienia niepodległego państwa palestyńskiego na Zachodnim partnerstwo dla pokoju definicja.
Pancha Shila:
pańcza sila; z hind. - pięć zasad) - tak zwany pięć zasad pokojowego współistnienia, zawartych w preambule chińsko--indyjskiego traktatu w kwestii Tybetu z 29 kwietnia 1954 roku. Zasady te to: 1 partnerstwo dla pokoju co znaczy.
Plan Bakera:
przeciwdziałania trwającemu od 1982 roku kryzysowi związanemu z wielkim zadłużeniem krajów rozwijających się, przedstawiony poprzez sekretarza skarbu USA Jamesa Bakera 8 października 1985 roku na partnerstwo dla pokoju słownik.
Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju:
angielskiego: Southern African Development Community - Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju) - regionalna organizacja integracyjna założona 1 kwietnia 1980 roku poprzez 9 krajów Afryki Południowej partnerstwo dla pokoju znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Partnerstwo dla Pokoju znaczenie w Słownik P .