SERVANDA SUNT PACTA co to jest
Co to jest PACTA SUNT SERVANDA. Definicja umów należy dotrzymywać) - jedna z fundamentalnych zasad.

Czy przydatne?

Co to jest pacta sunt servanda

Definicja PACTA SUNT SERVANDA: pacta sunt servanda (z łaciny umów należy dotrzymywać) - jedna z fundamentalnych zasad prawa międzynarodowego, nakładająca na państwa wymóg wykonywania w dobrej wierze postanowień umów międzynarodowych. Znana już w czasach starożytnych, została potwierdzona w licznych współczesnych dokumentach międzynarodowych, na przykład Deklaracji Londyńskiej z 1871 roku, Pakcie Ligi Narodów z 1919 roku, Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 roku, konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów z 1969 roku, deklaracji zasad prawa międzynarodowego z 1970 roku

Czym jest pacta sunt servanda znaczenie w Słownik P .