ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY co to jest
Co to jest ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU. Definicja Gospodarczej i Rozwoju, z.

Czy przydatne?

Co to jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Definicja ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I ROZWOJU: OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic Cooperation and Development) - organizacja skupiająca państwa wysoko rozwinięte, założona na mocy konwencji podpisanej 14 grudnia 1960 roku w Paryżu poprzez 18 krajów Europy Zachodniej, Kanadę i USA. Kolejnymi 10 członkami OECD zostały: Japonia (1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nowa Zelandia (1973), Meksyk (1994), Czechy (1995), Węgry, Polska, Korea Południowa (1996), Słowacja (2000). OECD zastąpiła istniejącą od 1948 roku Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), powołaną z zadaniem koordynacji powojennej odbudowy gospodarczej w ramach Planu Marshalla. Wg danych z 2008 roku 30 krajów członkowskich OECD odpowiadało za 78% globalnego dochodu narodowego i 68% handlu światowego.
OECD stawia sobie za cele: wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego, przyczynianie się do wzrostu handlu światowego, podnoszenie poziomu życia, zwiększanie zatrudnienia, utrzymywanie stabilności finansowej, pomoc w rozwoju gospodarczym innych krajów. W tym celu OECD produkuje znaczącą liczba publikacji porównawczych, analiz i prognoz ekonomicznych (na przykład Economic Outlook, Employment Outlook, Agricultural Outlook) i tworzy forum debaty i koordynacji polityk gospodarczych i handlowych. Kluczowe organy OECD to: Porada, złożona z przedstawicieli krajów członkowskich i Komisji Europejskiej, podejmująca decyzję poprzez consensus; Komitety, w liczbie ok. 200, składające się z przedstawicieli krajów członkowskich i krajów-obserwatorów, zajmujące się konkretnymi dziedzinami zainteresowania organizacji; Sekretariat.
Kwatera kluczowa OECD znajduje się w Paryżu. Czołowymi płatnikami do budżetu OECD są USA (ok. 25% całości), Japonia i Niemcy.
Witryna internetowa: http://www.oecd.org/
Co znaczy OECD:
Porównanie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic Cooperation and Development) - organizacja skupiająca państwa wysoko rozwinięte, założona na mocy konwencji podpisanej 14 organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju co znaczy.
Krzyżówka Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową:
Dlaczego Krajów Eksportujących Ropę Naftową, z angielskiego: Organization of the Petroleum Exporting Countries) - organizacja założona na konferencji w Bagdadzie 14 września 1960 roku poprzez 5 czołowych organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju krzyżówka.
Co to jest OPEC:
Jak lepiej Krajów Eksportujących Ropę Naftową, z angielskiego: Organization of the Petroleum Exporting Countries) - organizacja założona na konferencji w Bagdadzie 14 września 1960 roku poprzez 5 czołowych organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju co to jest.
Słownik Okupacja:
Kiedy łaciny occupatio - zabór) - przejęcie władzy nad obcym terytorium, przeważnie w rezultacie działań wojennych. Odpowiednio z prawem międzynarodowym okupacja ma zawsze charakter tymczasowy, okupant nie organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju słownik.
Czym jest Organizacja Międzynarodowa:
Od czego zależy międzynarodowa - forma współpracy międzynarodowej, wyróżniająca się posiadaniem stałych organów działających w imieniu organizacji. Wg kryterium członkostwa podzielone są na: -- organizacje organizacja współpracy gospodarczej i rozwoju czym jest.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Organizacja Współpracy znaczenie w Słownik O .