OECD co to jest
Co to jest OECD. Definicja Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic.

Czy przydatne?

Co to jest OECD

Definicja OECD: OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, z angielskiego: Organisation for Economic Cooperation and Development) - organizacja skupiająca państwa wysoko rozwinięte, założona na mocy konwencji podpisanej 14 grudnia 1960 roku w Paryżu poprzez 18 krajów Europy Zachodniej, Kanadę i USA. Kolejnymi 10 członkami OECD zostały: Japonia (1964), Finlandia (1969), Australia (1971), Nowa Zelandia (1973), Meksyk (1994), Czechy (1995), Węgry, Polska, Korea Południowa (1996), Słowacja (2000). OECD zastąpiła istniejącą od 1948 roku Organizację Europejskiej Współpracy Gospodarczej (Organisation for European Economic Co-operation - OEEC), powołaną z zadaniem koordynacji powojennej odbudowy gospodarczej w ramach Planu Marshalla. Wg danych z 2008 roku 30 krajów członkowskich OECD odpowiadało za 78% globalnego dochodu narodowego i 68% handlu światowego.
OECD stawia sobie za cele: wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego, przyczynianie się do wzrostu handlu światowego, podnoszenie poziomu życia, zwiększanie zatrudnienia, utrzymywanie stabilności finansowej, pomoc w rozwoju gospodarczym innych krajów. W tym celu OECD produkuje znaczącą liczba publikacji porównawczych, analiz i prognoz ekonomicznych (na przykład Economic Outlook, Employment Outlook, Agricultural Outlook) i tworzy forum debaty i koordynacji polityk gospodarczych i handlowych. Kluczowe organy OECD to: Porada, złożona z przedstawicieli krajów członkowskich i Komisji Europejskiej, podejmująca decyzję poprzez consensus; Komitety, w liczbie ok. 200, składające się z przedstawicieli krajów członkowskich i krajów-obserwatorów, zajmujące się konkretnymi dziedzinami zainteresowania organizacji; Sekretariat.
Kwatera kluczowa OECD znajduje się w Paryżu. Czołowymi płatnikami do budżetu OECD są USA (ok. 25% całości), Japonia i Niemcy.witryna internetowa: http://www.oecd.org/

Czym jest OECD znaczenie w Słownik O .