co to jest
Co to jest NPT. Definicja on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - Układ o Nieproliferacji.

Czy przydatne?

Co to jest NPT

Definicja NPT: NPT (z angielskiego: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons - Układ o Nieproliferacji Broni Jądrowej) - traktat międzynarodowy zmierzający do zapobiegania rozprzestrzenianiu się broni jądrowej, otwarty do podpisu 1 lipca 1968 roku w Londynie, Moskwie i Waszyngtonie, w mocy od 5 marca 1970 roku. Artykuł I traktatu zobowiązuje sygnatariuszy będących mocarstwami nuklearnymi do nieprzekazywania, pośrednio bądź bezpośrednio, i niepomagania innym krajom w pozyskaniu broni jądrowej. Artykuł II zobowiązuje sygnatariuszy nie będących mocarstwami nuklearnymi do nieprodukowania i niestarania się o pozyskanie broni jądrowej; ponadto na mocy artykułu III muszą oni współpracować z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) przy weryfikacji stosowania się do NPT. Artykuł IV stanowi, iż jakiekolwiek z postanowień traktatu nie godzi w prawo wszystkich krajów do pokojowego zastosowania energii jądrowej. W preambule zawarta jest deklaracja "zamiaru osiągnięcia w najszybszym możliwym terminie zaprzestania nuklearnego wyścigu zbrojeń i podjęcia skutecznych środków w kierunku rozbrojenia nuklearnego."
Traktat przewidywał, iż po 25 latach od wejścia w życie zwołana zostanie narada celem podjęcia decyzji czy przedłużyć moc obowiązującą traktatu na czas nieokreślony czy na ustalony moment; odpowiednio z tym postanowieniem 11 maja 1995 roku na konferencji przeglądowej w Nowym Jorku zdecydowano o bezterminowym przedłużeniu NPT. Spektakularne fiasko poniosła narada przeglądowa w maju 2005 roku, zdominowana poprzez duży proceduralne i podziały pomiędzy mocarstwami atomowym a krajami nieposiadającymi broni jądrowej.
W chwili konferencji przeglądowej w 1995 roku 178 krajów było już członkami NPT i liczba ta wzrosła do 189 w dniu dzisiejszym; niezwiązane traktatem NPT są jedynie Izrael (prawdopodobnie posiadający znaczącą liczbę głowic atomowych), Indie i Pakistan (formalnie mocarstwa nuklearne od 1998 roku), a również Korea Północna, która 10 stycznia 2003 roku jako pierwsze i jedyne kraj ogłosiła wystąpienie z NPT. Spośród krajów posiadających broń jądrową ChRL i Francja przystąpiły do NPT w 1992 roku (adekwatnie 9 marca i 2 sierpnia), Białoruś - 9 lutego 1993 roku, Kazachstan i Ukraina w 1994 roku (adekwatnie 14 lutego i 5 grudnia).
Tekst układu NPT: http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html

Czym jest NPT znaczenie w Słownik N .