MOCARSTWO co to jest
Co to jest MOCARSTWO. Definicja decyzyjny wpływ na relacje międzynarodowe, uznawane za takie.

Czy przydatne?

Co to jest mocarstwo

Definicja MOCARSTWO: mocarstwo - kraj wywierające decyzyjny wpływ na relacje międzynarodowe, uznawane za takie poprzez inne państwa. O statusie mocarstwowym decydują impulsy takie jak: rozmiar terytorium, liczba ludności, zasoby naturalne, potencjał gospodarczy, wojskowy, naukowo-techniczny, rodzaj i jakość prowadzonej polityki zagranicznej; jednak tradycyjnie główną rolę odgrywa siła wojskowa i przewodnictwo w gospodarce światowej. Mocarstwami były w XVI wieku Hiszpania i Portugalia, w XVII wieku - Niderlandy i Francja, od II połowy XVIII wieku do I Wojny Światowej - Anglia. Po II Wojnie Światowej powstała kategoria supermocarstw, dominujących zdecydowanie nad innymi krajami dzięki potencjałowi nuklearnemu, do której zaliczano USA i ZSRR. Aktualnie jedynym krajem spełniającym wszystkie kryteria mocarstwa światowego są USA; do grona mocarstw zalicza się także wszystkich innych stałych członków Porady Bezpieczeństwa ONZ: Chiny, Francję, Rosję i Ogromną Brytanię, a ze względu dużego potencjału ekonomicznego także Niemcy i Japonię. Krajami uważanymi za kandydatów na przyszłe mocarstwa są między innymi Indie i Brazylia

Czym jest mocarstwo znaczenie w Słownik M .