MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ KARNY co to jest
Co to jest MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ KARNY DLA RWANDY. Definicja dla Rwandy (z angielskiego.

Czy przydatne?

Co to jest Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy

Definicja MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ KARNY DLA RWANDY: Międzynarodowy Trybunał Karny dla Rwandy (z angielskiego: International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR) - trybunał międzynarodowy utworzony poprzez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 955 z 8 listopada 1994 roku z zadaniem osądzenia osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i inne poważne pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego popełnione w Rwandzie pomiędzy 1 stycznia 1994 roku a 31 grudnia 1994 roku. W rezolucji nr 977 przyjętej 22 lutego 1995 roku RB ONZ postanowiła, iż siedzibą ICTR będzie Arusza w Tanzanii. Podobnie jak Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii, ICTR złożona jest z 3 Izb Procesowych, Izby Apelacyjnej, Biura Prokuratora i Rejestru. Liczba stałych sędziów ICTR to 18, a sędziów ad litem (zajmujących się daną sprawą) - 18. W swoim pierwszym wyroku 4 sierpnia 1998 roku ICTR skazał byłego premiera Rwandy Jeana Kambandę na dożywotnie więzienie. Do marca 2009 roku ICTR skazał 29 osób, 5 uniewinnił, 2 przekazał sądom narodowym. Budżet ICTR na lata 2008-09 wynosił 267 mln dolarów. Witryna internetowa: http://www.ictr.org
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy W Norymberdze:
Trybunał Wojskowy w Norymberdze - trybunał powołany do osądzenia największych zbrodniarzy wojennych krajów osi na mocy porozumienia zawartego 8 sierpnia 1945 roku w Londynie poprzez Francję, USA międzynarodowy trybunał karny dla rwandy co to jest.
Międzynarodowa Helsińska Federacja Praw Człowieka:
Helsińska Federacja Praw Człowieka (z angielskiego: International Helsinki Federation for Human Rights - IHF) - pozarządowa, niezarobkowa organizacja monitorująca przestrzeganie zobowiązań z zakresu międzynarodowy trybunał karny dla rwandy definicja.
Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej:
Agencja Energii Odnawialnej (z angielskiego: International Renewable Energy Agency - IRENA) - organizacja międzyrządowa założona poprzez 75 krajów na konferencji międzynarodowej w Bonn (Niemcy) 26 międzynarodowy trybunał karny dla rwandy co znaczy.
Mniejszość Narodowa:
z angielskiego: national minority) - ekipa obywateli państwa, której członkowie mają poczucie własnej odrębności, czemu może towarzyszyć inne geneza etniczne, językowe, kulturowe i religijne od międzynarodowy trybunał karny dla rwandy słownik.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju:
Stowarzyszenie Rozwoju (z angielskiego: International Development Association - IDA) - założona 24 września 1960 roku organizacja wyspecjalizowana ONZ stanowiąca część ekipy Banku Światowego międzynarodowy trybunał karny dla rwandy znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Międzynarodowy Trybunał Karny znaczenie w Słownik M .