ROZWOJU STOWARZYSZENIE co to jest
Co to jest MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU. Definicja Rozwoju (z angielskiego: International.

Czy przydatne?

Co to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju

Definicja MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU: Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (z angielskiego: International Development Association - IDA) - założona 24 września 1960 roku organizacja wyspecjalizowana ONZ stanowiąca część ekipy Banku Światowego, udzielająca nieoprocentowanych albo niskooprocentowanych pożyczek długoterminowych najsłabiej rozwiniętym krajom albo działającym na ich obszarze przedsiębiorstwom prywatnym. Do 2009 roku IDA pożyczyla łącznie 193 miliardy dolarów, z czego ok. połowa trafiła do Afryki; przewarzająca część projektów dotyczyła fundamentalnych potrzeb - wstępnej nauki, służby zdrowia i czystości wody. IDA wspiera państwa, które plasują się poniżej corocznie wyznaczanego progu dochodu na osobę (w 2009 roku było to 1095 dolarów na osobę). IDA pozyskuje przewarzająca część funduszy na światowych rynkach finansowych, lecz znaczny jest wkład bogatych krajów członkowskich (w pierwszej kolejności Ogromnej Brytanii, USA i Japonii).

Witryna internetowa: http://www.worldbank.org/ida
MTCR:
angielskiego: Missile Technology Control Regime- Reżim Kontroli Technologii Rakietowych)- nieformalna współpraca krajów dążących do zapobiegania proliferacji mechanizmów rakietowych zdolnych do międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju co to jest.
Międzyamerykański Bank Rozwoju:
Bank Rozwoju (z angielskiego: Inter-American Development Bank - IADB) - najstarszy i największy na świecie regionalny bank postępowy, założony w 1959 roku w celu wspierania rozwoju gospodarczego i międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju definicja.
MNNA:
angielskiego: major non-NATO ally - szczególnie istotny sojusznik spoza NATO) - ustalenie nadawane poprzez rząd USA wyjątkowo istotnym sojusznikom nie będącym członkami NATO, wprowadzone po raz międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju co znaczy.
Militaryzm:
rządów, gdzie wojsko wywiera decyzyjny wpływ na politykę i pozostaje poza kontrolą cywilną, a gospodarka i mechanizm edukacyjny są podporządkowane celom wojska. Charakterystyczna dla militaryzmu jest międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju słownik.
Międzynarodowy Trybunał Karny Dla Rwandy:
Trybunał Karny dla Rwandy (z angielskiego: International Criminal Tribunal for Rwanda - ICTR) - trybunał międzynarodowy utworzony poprzez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucją nr 955 z 8 listopada 1994 międzynarodowe stowarzyszenie rozwoju znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor:

Czym jest Międzynarodowe Stowarzyszenie znaczenie w Słownik M .