MIĘDZYNARODOWA AGENCJA co to jest
Co to jest MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGII ATOMOWEJ. Definicja Energii Atomowej (z angielskiego.

Czy przydatne?

Co to jest Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Definicja MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGII ATOMOWEJ: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (z angielskiego: International Atomic Energy Agency - IAEA) - organizacja międzyrządowa stanowiąca centrum współpracy w zakresie energii atomowej, której statut został przyjęty poprzez 81 krajów na konferencji międzynarodowej w Nowym Jorku 26 października 1956 roku i wszedł w życie 29 lipca 1957 roku. Utworzenie IAEA było inicjatywą prezydenta USA Dwighta Eisenhowera, który 8 grudnia 1953 roku w przemówieniu w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ przedstawił koncepcję "atomów dla pokoju." Zgodnie ze statutem celem IAEA jest przyspieszenie i powiększenie wkładu energii atomowej w pokój, zdrowie i prosperity na całym świecie; udzielane poprzez IAEA wsparcie nie ma służyć celom wojskowym.
Działalność IAEA na rzecz pokojowego i bezpiecznego zastosowania energii atomowej ma 3 kluczowe filary:
- gwarancje i weryfikacje: na mocy porozumień o środkach zabezpieczających (safeguards agreements) przewidzianych w traktacie o nieproliferacji broni jądrowej NPT inspektorzy IAEA przeprowadzają inspekcje obiektów nuklearnych i innych w celu zweryfikowania, iż materiały i działania nuklearne nie służą celom militarnym i nie dochodzi do rozprzestrzeniania się broni jądrowej,
- bezpieczeństwo: IAEA opracowuje i pomaga krajom we wzdrożeniu standardów bezpieczeństwa dotyczących instalacji nuklearnych, materiałów radioaktywnych, odpadów radioaktywnych ze specjalną uwagą położoną na zapobieganie aktom terroryzmu albo sabotażu,
- edukacja i technologia: IAEA wspiera współpracę techniczną i badawczo-rozwojową i pomaga w opracowywaniu planów zastosowania energii jądrowej do produkcji elektryczności.
IAEA jest organizacją niezależną od ONZ, lecz od początku swojej działalności utrzymuje bliskie związki z ONZ. Co roku IAEA składa ZO ONZ sprawozdanie ze swojej działalności; może także często składać raporty Radzie Bezpieczeństwa ONZ w konkretnych kwestiach związanych z niestosowaniem się krajów do swoich zobowiązań albo w sprawach dotyczących pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
Najwyższym organem decydującym IAEA jest Narada Generalna, zbierająca się corocznie, przeważnie we wrześniu. Organem wykonawczym jest Porada Gubernatorów, złożona z przedstawicieli 35 krajów członkowskich wybranych poprzez Konferencję Generalną; Porada zbiera się 5 razy w roku. Powoływany poprzez nią Dyrektor Generalny jest najwyższym przedstawicielem IAEA i kieruje Sekretariatem.
W lutym 2009 roku IAEA miała 146 członków. Krajem w najwyższym stopniu znanym z działalności nuklearnej a nie należącym do IAEA jest Korea Północna, która wycofała się 13 czerwca 1994 roku po 20 latach członkostwa. Siedziba IAEA znajduje się w Wiedniu w Austrii; IAEA utrzymuje także biura w Genewie (Szwajcaria), Nowym Jorku (USA), Toronto (Kanada) i Tokio (Japonia). W 2009 roku budżet IAEA wynosił 296 mln euro. W 2005 roku IAEA i jej dyrektor generalny Mohamed ElBaradei uzyskali Pokojową Nagrodę Nobla.
Witryna internetowa: http://www.iaea.org/

Czym jest Międzynarodowa Agencja znaczenie w Słownik M .