MERCOSUR co to jest
Co to jest MERCOSUR. Definicja Comun del Sur - Wspólny Rynek Południa) - regionalna organizacja.

Czy przydatne?

Co to jest Mercosur

Definicja MERCOSUR: Mercosur (hiszp. Mercado Comun del Sur - Wspólny Rynek Południa) - regionalna organizacja integracji gospodarczej powstała z inicjatywy Argentyny i Brazylii na mocy traktatu podpisanego poprzez te państwa i Paragwaj i Urugwaj 26 marca 1991 roku w Asuncion (Paragwaj). 17 grudnia 1994 roku w Ouro Preto (Brazylia) podpisano protokół określający strukturę instytucjonalną Mercosur przez wzgląd na wprowadzeniem 1 stycznia 1995 roku unii celnej; na jego mocy organami Mercosur są: Porada Wspólnego Rynku (najwyższy organ decydujący zbierający się na szczeblu ministrów spraw zagranicznych albo gospodarki), Ekipa Wspólnego Rynku (organ wykonawczy), Komisja Handlowa Mercosur, Wspólna Komisja Parlamentarna, Ekonomiczno-socjalne Forum Konsultatywne, Sekretariat mieszczący się w stolicy Urugwaju Montevideo. Członkami stowarzyszonymi Mercosur są Boliwia, Chile, Kolumbia, Peru, Wenezuela; Meksyk ma status obserwatora. Wenezuela jest w czasie procesu uzyskiwania członkostwa w Mercosur. Formalnymi językami Mercosur są hiszpański i portugalski. Największą przeszkodą w rozwoju Mercosur są liczne duży między poszczególnymi członkami, na przykład spór pomiędzy Argentyną a Urugwajem o budowę poprzez to drugie kraj 2 papierni przy granicznej rzece Urugwaj.
Trwają działania na rzecz integracji Mercosur z drugim największym blokiem gospodarczym Ameryki Południowej - Wspólnotą Andyjską. 16 kwietnia 1998 roku obie organizacje podpisały w Buenos Aires porozumienie ramowe mające stanowić pierwszy krok do utworzenia południowoamerykańskiej strefy wolnego handlu. 6 grudnia 2002 roku w Brasilii podpisano porozumienie o ekonomicznej komplementarności, odpowiednio z którym 16 grudnia 2003 roku podpisano porozumienie o utworzeniu z dniem 1 lipca 2004 roku strefy wolnego handlu pomiędzy Mercosur a Wspólnotą Andyjską.
15 grudnia 1995 roku Mercosur podpisał porozumienie ramowe o współpracy z Unią Europejską, które weszło w życie w 1999 roku; aktualnie trwają mozolne prace nad wynegocjowaniem porozumienia o stowarzyszeniu obu bloków. 18 grudnia 2007 roku w trakcie szczytu przywódców Mercosur w Montevideo podpisano porozumienie o wolnym handlu z Izraelem, pierwsze tego rodzaju porozumienie Mercosuru z krajem spoza Ameryki Łacińskiej.witryna internetowa: http://www.mercosur.int/msweb/

Czym jest Mercosur znaczenie w Słownik M .