ARABSKA LIGA co to jest
Co to jest LIGA ARABSKA. Definicja Arab League; formalnie Liga Krajów Arabskich - League of Arab.

Czy przydatne?

Co to jest Liga Arabska

Definicja LIGA ARABSKA: Liga Arabska (z angielskiego: Arab League; formalnie Liga Krajów Arabskich - League of Arab States - LAS) - organizacja międzyrządowa skupiająca państwa arabskie, założona 22 marca 1945 roku w Kairze poprzez Arabię Saudyjską, Egipt, Irak, Liban, Syrię i Transjordanię (potem Jordania); Jemen podpisał Pakt LAS nieco potem - 5 maja 1945 roku. Odpowiednio z Paktem celem istnienia LAS jest zacieśnianie stosunków pomiędzy krajami i koordynacja działań politycznych celem zapewnienia bliższej współpracy, zabezpieczenia niepodległości i suwerenności i realizowania interesów arabskich. Zakres współpracy nakreślony w artykule 2. Paktu obejmuje także kwestie ekonomiczne, finansowe, handlowe, celne, walutowe, rolnictwo i przemysł; komunikację; kwestie kulturalne; kwestie powiązane z obywatelstwem; kwestie socjalne; ochronę zdrowia.
Kluczowym organem decydującym jest Porada, gdzie każde kraj członkowskie ma 1 przedstawiciela; zbiera się ona dwa razy w roku - w marcu i we wrześniu, nie mniej jednak spotkania marcowe mają ostatnio corocznie charakter szczytów szefów krajów i rządów. Dla wszystkich 6 dziedzin współpracy ustalonych w artykule 2. Paktu utworzono szczególne Komitety, których liczba potem znacznie wzrosła. W 1950 roku podpisano traktat o wspólnej obronie i współpracy gospodarczej, na mocy którego powstały Porada Wspólnej Obrony, wspomagana poprzez Stały Komitet Wojskowy, i Porada Gospodarcza. Obsługę administracyjną zapewnia Sekretariat Generalny, na którego czele zwykle stoi egipski dyplomata (od 2001 roku Amr Moussa).
LAS liczy 22 członków; 4 państwa mają status obserwatora (Erytrea, Brazylia, Wenezuela, Indie). Siedziba organizacji znajduje się w Kairze, lecz w latach 1979-89 mieściła się w Tunisie przez wzgląd na zawieszeniem członkostwa Egiptu po zawarciu poprzez to kraj pokoju z Izraelem. Jedną z głownych kwestii zainteresowania LAS jest konflikt izraelsko-palestyński: LAS przyczyniła się do stworzenia Organizacji Wyzwolenia Palestyny w czerwcu 1964 roku, a we wrześniu 1976 roku przyznała jej pełne członkostwo, z kolei w marcu 2002 roku wystosowała wobec Izraela inicjatywę oferującą Izraelowi pełne uznanie i normalizację stosunków w zamian za wycofanie się z terytoriów zajętych po 1967 roku i ustanowienie niepodległej Palestyny. Kwestiami, które spowodowały specjalne podziały w łonie LAS były wojna iracko-irańska w latach 1980-88, wojna w Zatoce Perskiej (1991) po inwazji Iraku na Kuwejt i interwencja militarna koalicji pod przewodnictwem USA w Iraku w marcu 2003 roku.
Spore przeszkody napotykają działania LAS w dziedzinie integracji gospodarczej, na przykład w styczniu 1965 roku weszło w życie porozumienie o utworzeniu wspólnego rynku, jednak jego realizacja okazała się nierealna. W styczniu 2005 roku weszło w życie porozumienie 17 krajów LAS w kwestii utworzenia strefy wolnego handlu GAFTA (Greater Arab Free Trade Area).witryna internetowa: http://www.arableagueonline.org/

Czym jest Liga Arabska znaczenie w Słownik L .