INICJATYWA BEZPIECZEŃSTWA co to jest
Co to jest INICJATYWA BEZPIECZEŃSTWA OD PROLIFERACJI. Definicja Proliferation Security Initiative.

Czy przydatne?

Co to jest Inicjatywa Bezpieczeństwa od Proliferacji

Definicja INICJATYWA BEZPIECZEŃSTWA OD PROLIFERACJI: PSI (z angielskiego: Proliferation Security Initiative - Inicjatywa Bezpieczeństwa od Proliferacji, także Inicjatywa Krakowska) - inicjatywa przedstawiona poprzez prezydenta USA George'a W. Busha w Krakowie 31 maja 2003 roku, wywodząca się z przyjętej w grudniu 2002 roku Narodowej Strategii Zwalczania Proliferacji Broni Masowej Zagłady, mająca na celu przechwytywanie transportów broni masowej zagłady, ich środków przenoszenia i materiałów wykorzystywanych ich budowie do krajów i aktorów niepaństwowych budzących obawy z punktu widzenia proliferacji. 4 września 2003 roku w Paryżu opublikowano Oświadczenie o Zasadach Przechwytywania, określające warunki podejmowania akcji w ramach PSI na morzu, lądzie albo w powietrzu. 11 krajów było założycielami PSI: Australia, Francja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Niemcy, Polska, Portugalia, USA, Ogromna Brytania, Włochy; liczba uczestników PSI błyskawicznie rosła i aktualnie przekroczyła już 90 - są pośród nich między innymi Arabia Saudyjska, Irak, Izrael, Libia, Rosja, Turcja, Ukraina. PSI nie przyznaje krajom uczestniczącym jakichkolwiek nowych uprawnień dotyczących przechwytywania podejrzanych transportów na morzu albo w przestrzeni powietrznej, a jedynie zmierza do ściślejszej współpracy międzypaństwowej i zachęca państwa do działania na obszarach podlegających ich władzy; często organizowane są wspólne ćwiczenia, których do końca 2008 roku odbyło się już powyżej 30. Państwa uczestniczące w PSI mogą zawierać pomiędzy sobą porozumienia o przyspieszeniu procesu zatrzymywania i przeszukiwania statków na otwartym morzu - USA zawarły takie kilka takich porozumień, w tym z krajami, pod których flagą zarejestrowana jest największa liczba statków handlowych na świecie: z Panamą i Liberią.patrz: Dlaczego Phenian nienawidzi PSI (Richard Weitz, 8 czerwca 2009)

Czym jest Inicjatywa Bezpieczeństwa od znaczenie w Słownik I .