co to jest
Co to jest IMF. Definicja Walutowy (z angielskiego: International Monetary Fund - IMF) - jedna z.

Czy przydatne?

Co to jest IMF

Definicja IMF: Międzynarodowy Fundusz Walutowy (z angielskiego: International Monetary Fund - IMF) - jedna z organizacji wyspecjalizowanych ONZ, utworzona decyzją konferencji międzynarodowej w Bretton Woods w lipcu 1944 roku. Zaczął działalność 1 marca 1947 roku. Celem działalności IMF jest promocja globalnego wzrostu i stabilności gospodarczej poprzez zachęcanie krajów do przyjmowania rozsądnej polityki gospodarczej i finansowej.
Fundamentalnym zadaniem IMF jest pomoc dla krajów znajdujących się w poważnych trudnościach finansowych i gospodarczych przez zastosowanie funduszy powierzonych poprzez państwa członkowskie, których w 2009 roku było 185. W tym celu IMF dysponuje różnymi instrumentami finansowymi, na przykład Stand-aby Arrangements (SBA, udzielane krajom borykającym się z krótkoterminową nierównowagą bilansu płatniczego), Extended Fund Facility (EFF, udzielane krajom borykającym się z długoterminową nierównowagą bilansu płatniczego, wymagającą podstawowych reform gospodarczych), Supplemental Reserve Facility (SRF, udzielane krajom potrzebującym w bardzo krótkim okresie czasu finansowania na sporą skalę, na przykład wskutek nagłego odpływu kapitału), Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF, udzielane krajom o niskim poziomie PKB na wsparcie strategii walki z biedą). Udzielanie pożyczek wiąże się z przedsięwzięciem poprzez zainteresowane kraj konkretnych kroków wykorzystywanych wyeliminowaniu problemu finansowego, określanych w liście intencyjnym przedstawianym Radzie Wykonawczej. Aktywność IMF jeżeli chodzi o udzielanie pożyczek znacząco się waha - zapotrzebowanie na wsparcie IMF jest wysokie w momentach poważniejszych kryzysów w gospodarce światowej, takich jak szok naftowy lat 70-tych, problemy transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90-tych czy globalny kryzys finansowy lat 2008-09.
Ponadto IMF zajmuje się monitorowaniem międzynarodowego mechanizmu finansowego i polityk gospodarczych i finansowych poszczególnych krajów członkowskich, wydając w tym celu periodyczne publikacje takie jak World Economic Outlook czy Global Financial Stability Report. Udziela także pomocy technicznej zmierzającej do powiększenia efektywności krajów w zarządzaniu gospodarką i finansami; ok. 90% tej pomocy kierowane jest do krajów o niskim poziomie PKB.
Środki finansowe IMF pochodzą raczej z wpłat krajów członkowskich; każdemu z nich przypisywana jest pewna stawka, odpowiadająca z grubsza wielkości gospodarki narodowej, określająca max. wkład do IMF. Kraj wpłaca 1/4 swojej stawki w w najwyższym stopniu rozpowszechnionych walutach zagranicznych (takich jak dolar, euro, jen, funt) bądź tak zwany szczególnych prawach ciągnienia (Special Drawing Rights - SDRs, będących jednostką rozliczeniową IMF), zaś 3/4 w swojej walucie narodowej; w maju 2008 roku całkowita wartość kwot wynosiła 352 miliardy dolarów. Stawki przekładają się na siłę głosowania - w 2009 roku 16,77% głosów miały USA, 6,02% - Japonia, 5,88% - Niemcy, 4,86% - Francja i Ogromna Brytania, 3,66% - Chiny, 3,19% - Włochy, 3,16% - Arabia Saudyjska, 2,89% - Kanada, 2,69% - Rosja, 2,34% - Holandia, 2,09% - Belgia.
Najwyższym organem decydującym IMF jest Porada Gubernatorów, zbierająca się zwykle raz w roku; każde kraj ma w niej 1 delegata, którym jest minister finansów bądź szef banku centralnego. Porada Gubernatorów może delegować prawie każde własne kompetencje Radzie Wykonawczej, kierującej bieżącą działalnością IMF, złożonej z 24 dyrektorów: 5 z USA, Japonii, Niemiec, Francji i Ogromnej Brytanii i 19 wybranych poprzez poszczególne ekipy krajów. Dyrektor Zarządzający Porady Wykonawczej jest równocześnie Przewodniczącym IMF. Siedziba IMF znajduje się w Waszyngtonie.
Witryna internetowa: http://www.imf.org/

Czym jest IMF znaczenie w Słownik I .